W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2021

Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Inowrocławia 22576
61/2021 664
81/2021 571
9/2022 549
153/2021 532
262/2021 502
250/2021 493
93/2021 481
82/2021 472
117/2021 463
95/2021 459
135/2022 457
3/2023 457
5/2022 439
119/2021 432
73/2022 432
83/2021 430
3/2021 426
91/2021 426
255/2021 425
227/2021 423
62/2021 408
69/2021 407
10/2022 404
73/2021 400
94/2021 400
74/2021 398
75/2021 393
49/2021 390
77/2021 390
118/2021 389
56/2021 386
64/2021 385
123/2021 381
226/2021 376
54/2021 373
105/2021 371
74/2022 370
128/2021 368
89/2021 368
152/2021 364
9/2014 362
114/2021 360
223/2021 359
51/2021 358
nr 79/2021 357
100/2021 356
106/2021 355
78/2021 354
84/2021 353
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska Inowrocławia 35818
Transmisja z obrad 5546
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 4862
ZARZĄDY OSIEDLI 3052
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia XVII kadencji 2100
Marcinkowski Tomasz 1571
Wybory ławników 1491
Skład Miejskiej Rady Seniorów w Inowrocławiu kadencja 2018-2023 1350
Gaj Jan 1106
Szymański Dobromir 1097
Komisja Oświaty i Kultury 1001
Wroński Marcin 971
Prawo miejscowe 867
Kempska Ewa 829
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 829
Tarczewski Jacek 781
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 765
Komisja Strategii i Promocji Miasta 748
Komisja Uzdrowiskowa 746
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 745
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 731
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 727
Podogrodzka Ewa 721
Komisja Sportu i Młodzieży 716
Komisja Budżetu i Finansów 695
XXXIII/315/2020 684
Komisja Sportu i Młodzieży 682
Komisja Rewizyjna 666
Interpelacja z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Ireny Szewińskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w postaci "Tablicy Pamiątkowej". 662
Komisja Rewizyjna 649
Uchwała nr XXXV/336/2021 632
Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska 615
Komisja Rewizyjna 613
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 611
Komisja ds. skarg (komisja doraźna) 604
XXXV sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 marca 2021 r. 600
Komisja Budżetu i Finansów 593
Informacja o wyborze ławników na kadencję 2020-2023 581
Polak Damian 578
Komisja Uzdrowiskowa 570
Uchwała nr XXXV/321/2021 570
Żukowska Maria 567
Bętkowski Jacek 565
Uchwała nr XLII/397/2021 560
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 554
Uchwała nr XXXVI/349/2021 542
Wąśniewski Waldemar 524
Komisja Uzdrowiskowa 523
Komisja Budżetu i Finansów 517
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 502
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Inowrocławia 42451
Godziny pracy 20545
Struktura Urzędu 12741
Kierownictwo Jednostki 10493
Komenda Straży Miejskiej 5806
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5335
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 5123
Urząd Stanu Cywilnego 5064
Dane do faktur 4128
Regulamin organizacyjny 3846
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3845
Wydział Dróg i Transportu 3554
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 3456
Statut Miasta Inowrocławia 2851
Prezydent - Brejza Ryszard 2610
Klauzula informacyjna Straż Miejska Inowrocławia 2481
Wykaz kamer Monitoringu Wizyjnego Miasta Inowrocławia 2469
II Zastępca Prezydenta - Koman Ewa 2426
Wydział Oświaty i Sportu 2426
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 2326
Wydział Spraw Obywatelskich 2272
Zakład Robót Publicznych 2152
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 2126
Koordynatorzy do spraw dostępności 2068
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 2054
Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” 2012
Wydział Gospodarki Lokalowej 1945
Regulamin pracy 1938
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. 1829
Wydział Budżetowo-Finansowy 1820
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 1758
I Zastępca - Piniewski Wojciech 1636
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 1621
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1598
Skarbnik - Rutkowska Dorota 1537
Udostępnianie aktów normatywnych 1509
Kujawskie Centrum Kultury 1396
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 1327
Platforma Elektronicznego Fakturowania 1318
Sekretarz - Strachanowski Piotr 1308
Mobilne Punkty Spisowe w Inowrocławiu 1299
Informacja w sprawie uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 1292
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu 1263
Ponowne wykorzystywanie 1174
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 1130
Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP 1104
Kaiser Magdalena 1066
Deklaracja chęci zakupu węgla w cenie nie wyższej niż 2.000 zł brutto za 1 tonę 994
Wydział Informatyki 975
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha 962
Statystyki strony Załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 34085
REJESTRACJA ZGONU 8342
Dowody osobiste 7654
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO 5162
Załatwianie spraw z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 4763
Wniosek o KARTĘ INOWROCŁAWIANINA 3929
Wnoszenie podań w postaci elektronicznej 3263
Druki podatkowe 2388
Zameldowanie na pobyt stały 2059
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 1974
Zameldowanie na pobyt czasowy 1973
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI 1852
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 1765
Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 1751
Wniosek i zgłoszenie na wycinkę drzew i krzewów 1714
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1685
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 1685
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 1572
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej 1536
odpady komunalne 1532
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA 1498
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 1469
Załatwianie spraw z zakresu Wydział Informatyki 1363
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1329
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 1307
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1285
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 1279
UZNANIE OJCOSTWA 1272
TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO 1268
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty 1188
Wniosek o uzyskanie lokalu 1152
Zgłoszenie mieszkania do zamiany, zamiany dobrowolne pomiędzy stronami 1139
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1119
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 1093
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 1087
Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych 1020
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 1020
Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. 987
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 966
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 962
Opinia zarządcy drogi do projektu czasowej organizacji ruchu 953
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów. 939
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 931
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 895
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 857
Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 844
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 831
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 828
Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 802
Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego 792
Statystyki strony Ogłoszenia i komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
UWAGA! Ruszył program "Ciepłe Mieszkanie" 2848
ODPADY KOMUNALNE 1918
Informacja o gminnej ewidencji zabytków 1869
Zarządzenie Nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejs 1859
Aplikant 39/2023 1833
Oświadczenia 1664
Aplikant 38/2023 1657
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 1539
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty i informacje 1489
Podinspektor 37/2023 1275
Referent 33/2023 1258
Oświadczenia 1200
Referent 35/2023 1195
Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań" 1103
Kwestionariusz osobowy 949
Młodszy Referent 40/2023 912
Referent 24/2023 883
Podinspektor 36/2023 879
Referent 20/2023 857
Referent 32/2023 850
Referent 31/2023 836
Referent 29/2023 832
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2021 r. 765
Referent 22/2023 756
Podinspektor 34/2023 745
Program "Czyste powietrze" 729
Podinspektor 25/2023 728
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 r. 705
Referent 21/2023 697
Podinspektor 30/2023 656
Raport oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ulicy Fabycznej 4 w Inowrocławiu" 652
Podinspektor 28/2023 615
Referent 42/2023 615
Podinspektor 27/2023 558
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 553
Decyzja nr 01/2020 ws. cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla SANITRANS Sp. z o.o. 541
Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników za okres od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 534
Podinspektor 23/2023 531
Podinspektor 26/2023 531
"Uchwała antysmogowa" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 494
Analiza opracowanej dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ITPO realizowanego na terenie Miasta Inowrocławia 476
Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław 469
Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. "Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu" oraz wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji. 466
Aplikant 41/2023 463
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. 424
Naczelnik 43/2023 400
24.12.2020 r. ENEA Operator sp. z o.o. - AWARIE, Rejon Inowrocław 368
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 368
Infromacja dotycząca deklaracji składanej do CEEB. 339
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji wykonania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. 329
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
przetarg nieograniczony 2076
Regulamin do 130 000 zł 1640
Regulamin PZP 2021 819
ZZP.271.1.70.2020 757
przetarg nieograniczony 654
przetarg nieograniczony 640
Plan zamówień na 2022 r. 585
przetarg niegraniczony 585
postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 537
przetarg niegraniczony 514
przetarg niegraniczony 493
przetarg nieograniczony 490
Zapytanie o cenę 482
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł na 2021 r. opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00001086/01/P 480
przetarg nieograniczony 476
przetarg niegraniczony 473
przetarg nieograniczony 453
przetarg niegraniczony 444
przetarg niegraniczony 440
przetarg niegraniczony 440
przetarg nieograniczony 427
przetarg nieograniczony 423
przetarg niegraniczony 412
przetarg niegraniczony 412
Plan zamówień na 2023 r. 408
przetarg niegraniczony 405
negocjacje bez ogłoszenia 403
przetarg niegraniczony 391
przetarg nieograniczony 389
przetarg niegraniczony 384
przetarg nieograniczony 379
przetarg nieograniczony 379
przetarg nieograniczony 377
przetarg niegraniczony 367
przetarg nieograniczony 365
zapytanie o cenę 363
przetarg nieograniczony 362
przetarg nieograniczony 359
przetarg niegraniczony 350
przetarg nieograniczony 348
umowa ZZP.272.60.2022 346
przetarg nieograniczony 342
przetarg niegraniczony 337
przetarg nieograniczony 337
ZZP.272.26.2022 337
przetarg niegraniczony 336
przetarg niegraniczony 335
przetarg nieograniczony 330
przetarg nieograniczony 329
przetarg niegraniczony 327