W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2021

Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Inowrocławia 12282
81/2021 352
61/2021 348
9/2022 342
262/2021 316
93/2021 312
82/2021 309
117/2021 292
153/2021 291
91/2021 282
250/2021 281
95/2021 278
83/2021 270
5/2022 258
62/2021 252
94/2021 250
227/2021 248
255/2021 247
119/2021 239
74/2021 239
69/2021 238
73/2021 237
10/2022 231
226/2021 231
3/2021 226
73/2022 222
49/2021 221
118/2021 219
123/2021 218
77/2021 215
89/2021 215
75/2021 214
128/2021 211
100/2021 207
105/2021 207
152/2021 206
51/2021 206
56/2021 204
78/2021 204
106/2021 202
114/2021 202
64/2021 201
65/2021 201
nr 79/2021 200
9/2014 199
74/2022 197
223/2021 195
84/2021 194
54/2021 193
60/2021 191
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska Inowrocławia 18725
Transmisja z obrad 2737
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 2152
ZARZĄDY OSIEDLI 1559
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia XVII kadencji 763
Marcinkowski Tomasz 641
Wybory ławników 619
Skład Miejskiej Rady Seniorów w Inowrocławiu kadencja 2018-2023 598
Interpelacja z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Ireny Szewińskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w postaci "Tablicy Pamiątkowej". 525
Komisja Oświaty i Kultury 517
Szymański Dobromir 452
Uchwała nr XXXV/336/2021 420
Gaj Jan 418
Uchwała nr XXXV/321/2021 400
Uchwała nr XXXVI/349/2021 395
XXXV sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 marca 2021 r. 388
Kempska Ewa 374
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 370
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 369
Komisja Strategii i Promocji Miasta 368
Komisja Rewizyjna 348
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 342
Wroński Marcin 341
Komisja Budżetu i Finansów 340
Komisja Uzdrowiskowa 338
Uchwała nr XLII/397/2021 336
Komisja Sportu i Młodzieży 330
Podogrodzka Ewa 321
Uchwała nr XXXVI/346/2021 319
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 318
Komisja Sportu i Młodzieży 315
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 311
Prawo miejscowe 310
Uchwała nr XXXIX/384/2021 302
Komisja Rewizyjna 299
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 297
Uchwała nr XXXV/335/2021 289
Uchwała nr XXXVI/351/2021 288
Komisja ds. skarg (komisja doraźna) 273
Uchwała nr XXXV/331/2021 272
Uchwała nr XXXVIII/381/2021 269
Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska 266
Uchwała nr XXXVI/350/2021 260
Uchwała nr XXXVI/348/2021 254
Komisja Rewizyjna 252
Uchwała nr XXXV/334/2021 251
Komisja Uzdrowiskowa 248
Polak Damian 245
Komisja Budżetu i Finansów 243
Bętkowski Jacek 239
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Inowrocławia 24131
Godziny pracy 7703
Struktura Urzędu 7453
Kierownictwo Jednostki 5169
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 3223
Dane do faktur 2897
Urząd Stanu Cywilnego 2652
Regulamin organizacyjny 2176
Komenda Straży Miejskiej 2149
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 1916
Wydział Dróg i Transportu 1755
Statut Miasta Inowrocławia 1611
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 1392
Klauzula informacyjna Straż Miejska Inowrocławia 1282
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1269
Wydział Spraw Obywatelskich 1265
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 1167
Koordynatorzy do spraw dostępności 1152
Mobilne Punkty Spisowe w Inowrocławiu 1085
Regulamin pracy 1052
Wydział Budżetowo-Finansowy 968
Udostępnianie aktów normatywnych 959
Prezydent - Brejza Ryszard 937
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 915
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 857
Wydział Oświaty i Sportu 751
Kujawskie Centrum Kultury 739
Skarbnik - Dorota Rutkowska 732
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 715
Platforma Elektronicznego Fakturowania 703
Zakład Robót Publicznych 696
II Zastępca Prezydenta - Witkowska Ewa 691
Informacja w sprawie uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 688
Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” 663
I Zastępca - Piniewski Wojciech 654
Wydział Gospodarki Lokalowej 638
Sekretarz - Strachanowski Piotr 620
Ponowne wykorzystywanie 557
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 530
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 522
Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP 506
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu 475
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 472
Wydział Informatyki 449
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 444
Przedszkole nr 4 „Słoneczko” z Oddziałami Integracyjnymi 435
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Inowrocławia na lata 2020-2024. 426
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha 422
Kierownictwo Urzędu 387
Komunikat o dodatkowym naborze 380
Statystyki strony Załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 21766
Załatwianie spraw z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 3051
Dowody osobiste 2997
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO 2752
Wniosek o KARTĘ INOWROCŁAWIANINA 1923
Wnoszenie podań w postaci elektronicznej 1830
Zameldowanie na pobyt czasowy 1269
REJESTRACJA ZGONU 1218
Druki podatkowe 1173
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI 1157
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 1075
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej 1075
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 1028
Zameldowanie na pobyt stały 994
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 835
Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji 816
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 791
Załatwianie spraw z zakresu Wydział Informatyki 778
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 743
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 738
Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych 712
TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO 678
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA 675
Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 629
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 623
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 605
Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. 598
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 594
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 576
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 565
UZNANIE OJCOSTWA 555
Wniosek i zgłoszenie na wycinkę drzew i krzewów 541
odpady komunalne 529
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów. 505
Zgłoszenie mieszkania do zamiany, zamiany dobrowolne pomiędzy stronami 490
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 478
Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 427
Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 421
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 413
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 408
Zaświadczenia i informacje w sprawach o: posiadaniu nieruchomości, posiadaniu gospodarstwa rolnego, niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych. 405
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 400
Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Inowrocławia na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza 389
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO 376
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 370
Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 361
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 354
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 334
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 333
Stypendia artystyczne 330
Statystyki strony Ogłoszenia i komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Referent 18/2021 2078
Referent 16/2021 1808
Aplikant 6/2022 1614
Referent 17/2021 1513
Referent 3/2022 1512
Referent 5/2022 1505
Dyrektor OSiR 1483
Referent 28/2021 1451
Referent 34/2021 1386
Podinspektor 7/2022 1380
Referent 11/2022 1325
Referent 8/2022 1312
Podinspektor 21/2021 1231
Podinspektor 4/2022 1199
Referent 10/2022 1186
Podinspektor 31/2021 1114
Treść ogłoszenia 1100
Referent 32/2021 1066
Podinspektor 30/2021 1054
Podinspektor 19/2021 1050
Referent 23/2021 995
Treść ogłoszenia 976
Referent 1/2022 970
Podinspektor 9/2022 946
Podinspektor 33/2021 890
Referent 12/2022 865
Podinspektor 29/2021 862
Zarządzenie Nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejs 858
Informacja o gminnej ewidencji zabytków 823
ODPADY KOMUNALNE 818
Referent 13/2022 795
Referent 14/2022 739
Podinspektor 2/2022 734
Podinspektor 24/2021 694
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty i informacje 682
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 676
Oświadczenia 664
Inspektor 25/2021 638
Inspektor 26/2021 637
Oświadczenia 585
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2021 r. 553
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 r. 509
Kwestionariusz osobowy 472
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 365
Młodszy Referent 15/2022 358
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. 269
UWAGA! Ruszył program "Ciepłe Mieszkanie" 227
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji wykonania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. 219
24.12.2020 r. ENEA Operator sp. z o.o. - AWARIE, Rejon Inowrocław 218
"Uchwała antysmogowa" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 214
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
przetarg nieograniczony 944
Regulamin do 130 000 zł 847
Regulamin PZP 2021 617
ZZP.271.1.70.2020 398
Plan zamówień na 2022 r. 384
przetarg nieograniczony 348
przetarg nieograniczony 296
postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 292
przetarg niegraniczony 287
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł na 2021 r. opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00001086/01/P 271
Zapytanie o cenę 268
przetarg niegraniczony 263
przetarg niegraniczony 261
przetarg nieograniczony 261
przetarg nieograniczony 241
przetarg niegraniczony 220
przetarg niegraniczony 214
przetarg nieograniczony 213
przetarg niegraniczony 204
przetarg niegraniczony 188
przetarg niegraniczony 186
przetarg niegraniczony 184
przetarg nieograniczony 184
przetarg nieograniczony 183
przetarg nieograniczony 181
przetarg nieograniczony 181
przetarg nieograniczony 180
przetarg niegraniczony 179
przetarg niegraniczony 176
zapytanie o cenę 175
negocjacje bez ogłoszenia 172
przetarg niegraniczony 170
przetarg nieograniczony 170
przetarg niegraniczony 169
przetarg niegraniczony 165
przetarg nieograniczony 163
przetarg niegraniczony 162
przetarg nieograniczony 162
przetarg nieograniczony 162
przetarg nieograniczony 162
przetarg niegraniczony 155
przetarg nieograniczony 155
przetarg nieograniczony 154
przetarg niegraniczony 151
Plan zamówien na 2021 r. aktualizacja 04.10.2021 r. 149
przetarg niegraniczony 148
przetarg nieograniczony 144
przetarg niegraniczony 142
przetarg nieograniczony 140
przetarg nieograniczony 139