W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2021

Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Inowrocławia 10414
93/2021 293
262/2021 292
82/2021 289
61/2021 286
81/2021 285
117/2021 269
91/2021 264
83/2021 252
153/2021 250
95/2021 236
5/2022 227
227/2021 226
255/2021 224
94/2021 224
74/2021 221
119/2021 217
73/2021 217
9/2022 216
69/2021 215
10/2022 212
226/2021 206
3/2021 203
123/2021 200
49/2021 200
89/2021 198
118/2021 196
77/2021 194
128/2021 192
75/2021 192
78/2021 188
100/2021 187
105/2021 186
114/2021 186
56/2021 186
152/2021 185
106/2021 184
51/2021 184
nr 79/2021 184
65/2021 183
250/2021 181
64/2021 180
54/2021 178
9/2014 178
84/2021 176
223/2021 175
107/2021 172
60/2021 171
66/2021 170
71/2021 170
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska Inowrocławia 15388
Transmisja z obrad 2171
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 1739
ZARZĄDY OSIEDLI 1218
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia XVII kadencji 544
Wybory ławników 530
Interpelacja z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Ireny Szewińskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w postaci "Tablicy Pamiątkowej". 511
Skład Miejskiej Rady Seniorów w Inowrocławiu kadencja 2018-2023 506
Marcinkowski Tomasz 505
Komisja Oświaty i Kultury 445
Uchwała nr XXXV/336/2021 393
Uchwała nr XXXV/321/2021 377
Uchwała nr XXXVI/349/2021 373
Szymański Dobromir 352
Komisja Strategii i Promocji Miasta 312
Gaj Jan 310
Uchwała nr XLII/397/2021 310
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 308
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 303
Kempska Ewa 294
Uchwała nr XXXVI/346/2021 294
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 291
Komisja Rewizyjna 288
Komisja Uzdrowiskowa 287
Komisja Budżetu i Finansów 281
XXXV sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 marca 2021 r. 281
Komisja Sportu i Młodzieży 277
Wroński Marcin 272
Uchwała nr XXXIX/384/2021 271
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 267
Komisja Sportu i Młodzieży 266
Uchwała nr XXXV/335/2021 265
Uchwała nr XXXVI/351/2021 265
Komisja Rewizyjna 257
Uchwała nr XXXV/331/2021 250
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 249
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 248
Uchwała nr XXXVIII/381/2021 242
Podogrodzka Ewa 237
Komisja ds. skarg (komisja doraźna) 236
Uchwała nr XXXVI/348/2021 232
Uchwała nr XXXVI/350/2021 230
Uchwała nr XXXV/334/2021 228
Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska 217
Prawo miejscowe 215
Komisja Rewizyjna 211
Uchwała nr XXXVII/369/2021 207
Uchwała nr XXXVI/345/2021 207
XXXIV/319/2021 206
Komisja Uzdrowiskowa 204
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Inowrocławia 20514
Struktura Urzędu 6339
Godziny pracy 6077
Kierownictwo Jednostki 4241
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2885
Dane do faktur 2665
Urząd Stanu Cywilnego 2296
Regulamin organizacyjny 1853
Komenda Straży Miejskiej 1577
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 1539
Wydział Dróg i Transportu 1431
Statut Miasta Inowrocławia 1422
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 1205
Klauzula informacyjna Straż Miejska Inowrocławia 1115
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 1086
Wydział Spraw Obywatelskich 1061
Mobilne Punkty Spisowe w Inowrocławiu 1036
Koordynatorzy do spraw dostępności 968
Regulamin pracy 929
Udostępnianie aktów normatywnych 887
Wydział Budżetowo-Finansowy 806
Prezydent - Brejza Ryszard 760
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 733
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 688
Platforma Elektronicznego Fakturowania 621
Informacja w sprawie uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 602
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 598
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 594
Skarbnik - Dorota Rutkowska 535
Wydział Oświaty i Sportu 524
II Zastępca Prezydenta - Witkowska Ewa 513
Sekretarz - Strachanowski Piotr 499
Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” 488
Ponowne wykorzystywanie 488
I Zastępca - Piniewski Wojciech 475
Wydział Gospodarki Lokalowej 446
Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP 444
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 442
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 397
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 397
Zakład Robót Publicznych 378
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 374
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha 369
Komunikat o dodatkowym naborze 364
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu 360
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Inowrocławia na lata 2020-2024. 350
Komunikat dotyczący Mobilnych Punktów Spisowych od 20 do 26 września 343
Kierownictwo Urzędu 342
Wydział Informatyki 340
Rejestr faktur i rachunków za 2021 rok 330
Statystyki strony Załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 19038
Załatwianie spraw z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 2616
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO 2315
Dowody osobiste 1899
Wnoszenie podań w postaci elektronicznej 1613
Wniosek o KARTĘ INOWROCŁAWIANINA 1560
Zameldowanie na pobyt czasowy 1141
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej 977
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI 939
Druki podatkowe 929
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 923
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 913
Zameldowanie na pobyt stały 806
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 744
Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji 744
REJESTRACJA ZGONU 714
Załatwianie spraw z zakresu Wydział Informatyki 693
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 683
Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych 658
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 657
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 654
TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO 584
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA 559
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 522
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 500
Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. 487
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów. 450
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 447
Wniosek i zgłoszenie na wycinkę drzew i krzewów 432
UZNANIE OJCOSTWA 431
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 429
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 424
odpady komunalne 413
Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 403
Zgłoszenie mieszkania do zamiany, zamiany dobrowolne pomiędzy stronami 394
Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 371
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 357
Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Inowrocławia na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza 352
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO 328
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 319
Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 317
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 315
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 303
Stypendia artystyczne 298
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 283
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 281
Wydanie decyzji wymiarowej na podatek od nieruchomości, podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne 280
Zaświadczenia i informacje w sprawach o: posiadaniu nieruchomości, posiadaniu gospodarstwa rolnego, niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych. 277
Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 267
Nieczystości ciekłe 265
Statystyki strony Ogłoszenia i komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Referent 18/2021 2047
Referent 16/2021 1746
Referent 17/2021 1482
Aplikant 6/2022 1455
Referent 28/2021 1425
Referent 3/2022 1338
Referent 34/2021 1327
Referent 5/2022 1322
Podinspektor 21/2021 1205
Dyrektor OSiR 1198
Podinspektor 7/2022 1186
Referent 8/2022 1144
Podinspektor 31/2021 1083
Treść ogłoszenia 1071
Podinspektor 19/2021 1021
Podinspektor 30/2021 1017
Podinspektor 4/2022 1014
Referent 23/2021 960
Treść ogłoszenia 951
Referent 32/2021 944
Referent 1/2022 923
Podinspektor 33/2021 835
Podinspektor 29/2021 821
Zarządzenie Nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejs 734
Podinspektor 24/2021 667
Informacja o gminnej ewidencji zabytków 660
Podinspektor 2/2022 639
Inspektor 25/2021 609
Inspektor 26/2021 604
ODPADY KOMUNALNE 599
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty i informacje 588
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 562
Oświadczenia 561
Oświadczenia 488
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2021 r. 473
Podinspektor 9/2022 404
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 r. 395
Kwestionariusz osobowy 366
Referent 11/2022 365
Referent 10/2022 358
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 342
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. 247
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji wykonania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. 204
Infromacja dotycząca deklaracji składanej do CEEB. 189
24.12.2020 r. ENEA Operator sp. z o.o. - AWARIE, Rejon Inowrocław 188
Informacja dla rolników 178
"Uchwała antysmogowa" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 174
Wzór oferty realizacji zadania publicznego 171
Rozliczenie PIT - informacja dla emerytów i rencistów. 168
19.03.2021 r. AWARIA - Rejon Inowrocław 167
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
przetarg nieograniczony 796
Regulamin do 130 000 zł 767
Regulamin PZP 2021 598
ZZP.271.1.70.2020 360
przetarg nieograniczony 315
Plan zamówień na 2022 r. 290
przetarg nieograniczony 268
postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 262
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł na 2021 r. opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00001086/01/P 259
przetarg niegraniczony 250
Zapytanie o cenę 241
przetarg niegraniczony 233
przetarg niegraniczony 224
przetarg nieograniczony 219
przetarg nieograniczony 215
przetarg niegraniczony 193
przetarg niegraniczony 192
przetarg nieograniczony 184
przetarg niegraniczony 178
przetarg niegraniczony 165
przetarg niegraniczony 163
przetarg niegraniczony 162
przetarg nieograniczony 162
przetarg nieograniczony 159
przetarg nieograniczony 156
przetarg nieograniczony 154
przetarg nieograniczony 154
przetarg niegraniczony 152
zapytanie o cenę 152
przetarg niegraniczony 150
przetarg niegraniczony 147
przetarg niegraniczony 146
przetarg niegraniczony 146
negocjacje bez ogłoszenia 143
przetarg nieograniczony 143
przetarg niegraniczony 142
przetarg nieograniczony 142
przetarg nieograniczony 141
przetarg nieograniczony 140
przetarg niegraniczony 137
przetarg nieograniczony 137
przetarg nieograniczony 135
Plan zamówien na 2021 r. aktualizacja 04.10.2021 r. 131
przetarg niegraniczony 131
przetarg nieograniczony 130
przetarg niegraniczony 127
przetarg niegraniczony 124
przetarg nieograniczony 123
przetarg nieograniczony 122
przetarg nieograniczony 120