W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: http://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2021

Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Inowrocławia 3259
93/2021 192
82/2021 185
91/2021 172
81/2021 164
83/2021 152
117/2021 147
94/2021 140
89/2021 129
73/2021 124
119/2021 119
74/2021 113
100/2021 111
65/2021 111
95/2021 111
123/2021 105
78/2021 102
3/2021 100
69/2021 98
nr 79/2021 97
114/2021 94
56/2021 94
51/2021 93
106/2021 92
75/2021 92
77/2021 92
107/2021 90
90/2021 89
118/2021 88
49/2021 88
71/2021 88
84/2021 87
76/2021 85
66/2021 84
64/2021 83
80/2021 83
9/2014 83
54/2021 80
63/2021 79
68/2021 79
72/2021 79
103/2021 75
113/2021 75
60/2021 75
67/2021 75
1/2014 74
105/2021 74
40/2021 74
88/2021 72
104/2021 71
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska Inowrocławia 4508
Transmisja z obrad 567
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 357
ZARZĄDY OSIEDLI 284
Uchwała nr XXXV/336/2021 238
Uchwała nr XXXV/321/2021 230
Interpelacja z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Ireny Szewińskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w postaci "Tablicy Pamiątkowej". 197
Uchwała nr XXXVI/349/2021 197
Komisja Oświaty i Kultury 184
XXXV sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 marca 2021 r. 177
Uchwała nr XXXVI/351/2021 168
Uchwała nr XXXV/335/2021 167
Skład Miejskiej Rady Seniorów w Inowrocławiu kadencja 2018-2023 159
Wybory ławników 159
Uchwała nr XXXVI/346/2021 148
Uchwała nr XXXVI/350/2021 144
Uchwała nr XXXVI/348/2021 138
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia XVII kadencji 134
UCHWAŁA NR XXXVIII/534/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Stanisława Kiełbasiewicza i Ludwika Błażka. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 grudnia 2013 r., poz. 4153 133
Uchwała nr XXXV/331/2021 124
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 122
UCHWAŁA NR XXXVIII/530/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 - 2017 116
XXXIV/319/2021 113
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 110
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 108
Uchwała nr XXXVII/369/2021 106
Petycja "Stop zabójczemu GMO - Stop zabójczej szczepionce" 101
Komisja Strategii i Promocji Miasta 100
Uchwała nr XXXV/334/2021 99
UCHWAŁA NR XXXVIII/535/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 grudnia 2013 r., poz. 4154 97
UCHWAŁA NR XXXVIII/536/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 grudnia 2013 r., poz. 4155. 97
XXXIV/320/2021 97
Uchwała nr XXXVI/337/2021 96
Uchwała nr XXXV/327/2021 95
Uchwała nr XXXV/329/2021 93
Komisja Budżetu i Finansów 92
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 92
Komisja Sportu i Młodzieży 90
Komisja Rewizyjna 87
Prawo miejscowe 87
Uchwała nr XXXVI/338/2021 87
Marcinkowski Tomasz 86
Uchwała nr XXXVI/345/2021 84
Uchwała nr XXXV/328/2021 83
Uchwała nr XXXVI/342/2021 83
Uchwała nr XXXVII/368/2021 83
XXXIV/318/2021 83
Uchwała nr XXXV/322/2021 82
Komisja Sportu i Młodzieży 81
Podogrodzka Ewa 81
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Inowrocławia 6562
Struktura Urzędu 2061
Godziny pracy 1159
Kierownictwo Jednostki 1049
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 777
Dane do faktur i numery kont 741
Urząd Stanu Cywilnego 623
Regulamin organizacyjny 534
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 489
Koordynatorzy do spraw dostępności 419
Statut Miasta Inowrocławia 413
Udostępnianie aktów normatywnych 380
Komenda Straży Miejskiej 354
Klauzula informacyjna Straż Miejska Inowrocławia 339
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 316
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 286
Regulamin pracy 284
Prezydent - Brejza Ryszard 268
Informacja w sprawie uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 217
Wydział Spraw Obywatelskich 201
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 200
Skarbnik - Dorota Rutkowska 200
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 189
Platforma Elektronicznego Fakturowania 185
Sekretarz - Strachanowski Piotr 174
II Zastępca Prezydenta - Witkowska Ewa 172
Wydział Budżetowo-Finansowy 162
Film 160
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Inowrocławia na lata 2020-2024. 156
Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP 155
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 154
Pomoc w dokonaniu samospisu 151
I Zastępca - Piniewski Wojciech 146
Komunikat dotyczący Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 138
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha 138
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 137
Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających oraz członków organów nadzorczych spółek komunalnych 132
Petycja dotycząca pakietu profilaktycznego z suplementami dla osób starszych 128
Sposoby logowania do aplikacji samospisu 128
Walczak Halina 127
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wynagrodzenia informatyków 124
Wydział Dróg i Transportu 124
Wydział Gospodarki Lokalowej 124
Kierownictwo Urzędu 121
Informacja o sposobach spisu w kwietniu 120
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 117
Rejestr faktur i rachunków za 2021 rok 113
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu 112
Umowa WGK 110
Wydział Informatyki 110
Statystyki strony Załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 5506
Załatwianie spraw z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 648
Wnoszenie podań w postaci elektronicznej 429
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI 425
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO 384
Wniosek o KARTĘ INOWROCŁAWIANINA 316
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 309
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 257
Sprawdź stan sprawy 242
Dowody osobiste 240
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 232
Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji 220
Zameldowanie na pobyt czasowy 216
Załatwianie spraw z zakresu Wydział Informatyki 214
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej 209
Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych 202
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 201
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 192
REJESTRACJA ZGONU 190
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 190
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 184
TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO 180
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 158
ODPADY KOMUNALNE 150
Wniosek na demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. 148
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA 146
Wnioskowanie o uzyskanie mieszkania komunalnego 142
Zameldowanie na pobyt stały 126
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 122
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 120
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 108
Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 105
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 97
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 95
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów. 94
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 94
Wniosek do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 91
Druki podatkowe obowiązujące od dnia 01.07.2019 r. 87
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO 84
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego 82
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 81
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 81
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców 79
UZNANIE OJCOSTWA 77
Animator kultury 76
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia. 76
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ich rodzin 74
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 72
Udzielanie ulgi poprzez umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych 71
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 71
Statystyki strony Ogłoszenia i komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Aplikant 13/2021 1375
Referent 18/2021 1353
Referent 14/2021 1339
Referent 15/2021 1286
Referent 16/2021 1093
Dyrektor Zakładu Robót Publicznych 1082
Referent 17/2021 1055
Podinspektor 12/2021 1050
Podinspektor 11/2021 959
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2021 r. 322
Zarządzenie Nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejs 263
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 202
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty i informacje 165
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 159
Oświadczenia 156
Uchwała nr 1/2021 Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 136
Protokół z II posiedzenia Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza 107
Oświadczenia 105
24.12.2020 r. ENEA Operator sp. z o.o. - AWARIE, Rejon Inowrocław 103
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji wykonania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. 98
19.03.2021 r. AWARIA - Rejon Inowrocław 94
Inspektor ZRP 94
Infromacja dotycząca deklaracji składanej do CEEB. 93
Informacja o gminnej ewidencji zabytków 92
Informacja dla rolników 91
Kwestionariusz osobowy 83
Rozporządzenie nr 7/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów inowrocławskiego i mogilańskiego 74
23.04.2021 r. AWARIA - Rejon Inowrocław 67
Projekt zmiany uchwały antysmogowej 66
28.12.2020-ENEA-wyłaczenia prądu-Inowrocław Szymborze 65
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej) w 2021 roku 65
12.01.2021_ENEA_AWARIA. 64
Rozliczenie PIT - informacja dla emerytów i rencistów. 61
23.02.2021_ENEA_AWARIA. 59
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 58
Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników za okres od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 57
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia” 56
Wzór oferty realizacji zadania publicznego 55
12.01.2021_ENEA_AWARIA 54
Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław 54
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r. 51
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu prowadzenia „magazynu mebli” w 2021 roku 50
Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego. 48
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku pn. "Taksówka dla seniorów" 46
Umowa użucznia nieruchomości GIOŚ/WAT273.1.5.2018/2019 44
Informacja o ryzyku przekroczewnia poziomu PM 10 43
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia 43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Inowrocławiu 43
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 30.06.2018r. 42
Projekt "Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności w al. 800-lecia Inowrocławia wraz z budową ścieżek rowerowych w Inowrocławiu" 39
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin PZP 2021 279
Regulamin do 130 000 zł 230
przetarg nieograniczony 226
ZZP.271.1.70.2020 138
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł na 2021 r. opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00001086/01/P 134
przetarg nieograniczony 128
postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 117
przetarg niegraniczony 101
Zapytanie o cenę 92
przetarg niegraniczony 88
przetarg niegraniczony 83
przetarg nieograniczony 83
przetarg nieograniczony 81
przetarg nieograniczony 77
przetarg nieograniczony 76
przetarg niegraniczony 75
przetarg niegraniczony 73
przetarg niegraniczony 71
przetarg nieograniczony 65
zapytanie o cenę 65
przetarg niegraniczony 63
przetarg nieograniczony 63
przetarg niegraniczony 62
przetarg niegraniczony 62
przetarg nieograniczony 62
przetarg niegraniczony 58
przetarg nieograniczony 58
przetarg niegraniczony 56
przetarg niegraniczony 56
przetarg niegraniczony 55
przetarg nieograniczony 55
przetarg nieograniczony 54
negocjacje bez ogłoszenia 53
przetarg nieograniczony 52
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest na postawie przepisów art. 138o ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 51
przetarg niegraniczony 51
przetarg niegraniczony 51
przetarg niegraniczony 51
przetarg niegraniczony 51
przetarg niegraniczony 51
przetarg nieograniczony 51
przetarg nieograniczony 51
przetarg nieograniczony 49
przetarg nieograniczony 47
przetarg niegraniczony 45
przetarg nieograniczony 44
przetarg nieograniczony 43
przetarg nieograniczony 39
przetarg niegraniczony 37
przetarg nieograniczony 37