W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2021

Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Inowrocławia 30610
61/2021 758
81/2021 619
9/2022 593
93/2021 593
153/2021 585
3/2023 585
262/2021 568
250/2021 531
Zarządzenie nr 237/2023 523
82/2021 512
95/2021 512
135/2022 509
117/2021 507
73/2022 491
119/2021 477
5/2022 476
83/2021 472
227/2021 470
91/2021 470
3/2021 468
255/2021 466
62/2021 453
69/2021 449
10/2022 443
73/2021 443
75/2021 440
94/2021 440
49/2021 439
118/2021 435
74/2021 434
77/2021 429
64/2021 428
123/2021 425
56/2021 424
105/2021 419
128/2021 414
226/2021 414
54/2021 414
89/2021 414
74/2022 411
152/2021 403
223/2021 402
114/2021 401
9/2014 401
nr 79/2021 400
100/2021 399
106/2021 398
51/2021 396
84/2021 392
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska Inowrocławia 44301
Transmisja z obrad 7314
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 6192
ZARZĄDY OSIEDLI 3622
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia XVII kadencji 2581
Marcinkowski Tomasz 1967
Wybory ławników 1868
Szymański Dobromir 1668
Skład Miejskiej Rady Seniorów w Inowrocławiu kadencja 2018-2023 1601
Wroński Marcin 1405
Gaj Jan 1316
Tarczewski Jacek 1290
Komisja Oświaty i Kultury 1192
Prawo miejscowe 1070
Kempska Ewa 991
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 983
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 933
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 910
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 901
Żukowska Maria 898
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 887
Podogrodzka Ewa 886
Komisja Strategii i Promocji Miasta 879
Komisja Uzdrowiskowa 875
Komisja Sportu i Młodzieży 834
Komisja Budżetu i Finansów 820
Komisja Sportu i Młodzieży 795
Komisja Budżetu i Finansów 792
Komisja Rewizyjna 777
Informacja o wyborze ławników na kadencję 2020-2023 750
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 750
Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska 738
Słabiński Marek 736
XXXIII/315/2020 731
Komisja Rewizyjna 729
Polak Damian 728
Komisja ds. skarg (komisja doraźna) 723
Komisja Rewizyjna 713
Interpelacja z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Ireny Szewińskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w postaci "Tablicy Pamiątkowej". 710
Bętkowski Jacek 698
Uchwała nr XXXV/336/2021 690
Wąśniewski Waldemar 684
Komisja Uzdrowiskowa 683
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 665
Kaczmarek Grzegorz 660
XXXV sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 marca 2021 r. 651
Basiński Maciej 634
Komisja Budżetu i Finansów 630
Uchwała nr XLII/397/2021 622
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 620
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Inowrocławia 53121
Godziny pracy 27465
Struktura Urzędu 15506
Kierownictwo Jednostki 14786
Komenda Straży Miejskiej 7345
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6927
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6510
Urząd Stanu Cywilnego 5922
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 5833
Prezydent - Brejza Ryszard 5457
Dane do faktur 4624
Regulamin organizacyjny 4527
II Zastępca Prezydenta - Koman Ewa 4355
Wydział Dróg i Transportu 4143
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 3961
Statut Miasta Inowrocławia 3341
I Zastępca - Piniewski Wojciech 3328
Wydział Oświaty i Sportu 3323
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. 3311
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 3230
Wykaz kamer Monitoringu Wizyjnego Miasta Inowrocławia 2928
Klauzula informacyjna Straż Miejska Inowrocławia 2903
Wydział Spraw Obywatelskich 2895
Zakład Robót Publicznych 2779
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 2706
Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” 2583
Wydział Gospodarki Lokalowej 2507
Koordynatorzy do spraw dostępności 2446
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 2393
Regulamin pracy 2272
Wydział Budżetowo-Finansowy 2146
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 2044
Skarbnik - Rutkowska Dorota 1954
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1905
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 1873
Informacja w sprawie uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 1852
Sekretarz - Strachanowski Piotr 1773
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 1762
Udostępnianie aktów normatywnych 1748
Kujawskie Centrum Kultury 1599
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu 1570
Platforma Elektronicznego Fakturowania 1540
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 1502
Kaiser Magdalena 1484
Mobilne Punkty Spisowe w Inowrocławiu 1387
Ponowne wykorzystywanie 1386
Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP 1344
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha 1225
Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa sp. z o. o. 1223
Ośrodek Sportu i Rekreacji 1193
Statystyki strony Załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 38919
REJESTRACJA ZGONU 12294
Dowody osobiste 9392
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO 5975
Załatwianie spraw z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 5343
Wniosek o KARTĘ INOWROCŁAWIANINA 4501
Wnoszenie podań w postaci elektronicznej 3752
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 2883
Druki podatkowe 2827
Zameldowanie na pobyt stały 2613
Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 2390
Zameldowanie na pobyt czasowy 2248
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2213
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 2173
Wniosek i zgłoszenie na wycinkę drzew i krzewów 2169
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 2159
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2074
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI 2008
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 1967
odpady komunalne 1902
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA 1798
Wniosek o uzyskanie lokalu 1761
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 1745
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 1733
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 1700
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty 1693
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej 1649
UZNANIE OJCOSTWA 1631
Załatwianie spraw z zakresu Wydział Informatyki 1571
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 1553
TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO 1512
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 1499
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1455
Zgłoszenie mieszkania do zamiany, zamiany dobrowolne pomiędzy stronami 1384
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 1296
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 1236
Opinia zarządcy drogi do projektu czasowej organizacji ruchu 1218
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 1200
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1192
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1186
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1154
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów. 1145
Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych 1131
Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. 1106
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 1083
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 962
Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego 940
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 939
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 937
Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 935
Statystyki strony Ogłoszenia i komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
UWAGA! Ruszył program "Ciepłe Mieszkanie" 3860
Referent 45/2023 2802
ODPADY KOMUNALNE 2329
Naczelnik 43/2023 2317
Pełnomocnik 1/2024 2296
Zarządzenie Nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejs 2081
Podinspektor 44/2023 2064
Aplikant 39/2023 2032
Oświadczenia 1855
Aplikant 38/2023 1850
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty i informacje 1768
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 1672
Podinspektor 37/2023 1498
Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań" 1438
Młodszy Referent 40/2023 1432
Oświadczenia 1379
Referent 42/2023 1374
Referent 33/2023 1338
Referent 35/2023 1305
Program "Czyste powietrze" 1123
Kwestionariusz osobowy 1058
Podinspektor 36/2023 997
Referent 24/2023 953
Referent 32/2023 928
Raport oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ulicy Fabycznej 4 w Inowrocławiu" 915
Referent 20/2023 914
Referent 29/2023 906
Referent 31/2023 905
Podinspektor 34/2023 837
Decyzja nr 01/2020 ws. cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla SANITRANS Sp. z o.o. 824
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2021 r. 822
Referent 22/2023 813
Aplikant 41/2023 778
Podinspektor 25/2023 776
Referent 21/2023 773
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 r. 761
Podinspektor 30/2023 721
Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników za okres od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 704
Podinspektor 28/2023 673
"Uchwała antysmogowa" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 631
Referent 2/2024 628
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 620
Podinspektor 27/2023 619
Analiza opracowanej dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ITPO realizowanego na terenie Miasta Inowrocławia 603
Podinspektor 26/2023 586
Ogłoszenie w sprawie zbędnych składników majątku ruchomego Urzędu Miasta Inowrocławia. 582
Podinspektor 23/2023 581
Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. "Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu" oraz wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji. 563
Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław 533
Inspektor 3/2024 499
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
przetarg nieograniczony 2495
Regulamin do 130 000 zł 1869
Regulamin PZP 2021 895
ZZP.271.1.70.2020 836
przetarg nieograniczony 719
przetarg nieograniczony 697
przetarg niegraniczony 653
Plan zamówień na 2022 r. 645
postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 618
przetarg niegraniczony 583
przetarg nieograniczony 550
przetarg niegraniczony 546
Zapytanie o cenę 541
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł na 2021 r. opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00001086/01/P 538
przetarg nieograniczony 531
przetarg niegraniczony 519
przetarg niegraniczony 505
przetarg nieograniczony 501
przetarg niegraniczony 497
umowa ZZP.272.60.2022 497
przetarg niegraniczony 491
Plan zamówień na 2023 r. 484
przetarg nieograniczony 480
negocjacje bez ogłoszenia 472
przetarg nieograniczony 470
przetarg niegraniczony 462
przetarg niegraniczony 460
przetarg niegraniczony 453
przetarg nieograniczony 444
przetarg niegraniczony 432
przetarg nieograniczony 430
przetarg niegraniczony 428
przetarg nieograniczony 427
przetarg nieograniczony 425
przetarg nieograniczony 424
przetarg nieograniczony 423
przetarg nieograniczony 419
przetarg nieograniczony 416
zapytanie o cenę 413
przetarg niegraniczony 409
przetarg niegraniczony 397
przetarg nieograniczony 392
ZZP.272.26.2022 392
przetarg niegraniczony 382
przetarg niegraniczony 381
przetarg nieograniczony 381
przetarg nieograniczony 381
przetarg niegraniczony 377
przetarg niegraniczony 377
przetarg nieograniczony 373