W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: http://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2021

Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Inowrocławia 1572
82/2021 154
91/2021 123
93/2021 114
83/2021 109
89/2021 108
81/2021 106
73/2021 88
65/2021 86
74/2021 81
78/2021 71
nr 79/2021 68
84/2021 65
94/2021 65
69/2021 61
68/2021 59
67/2021 58
75/2021 58
9/2014 57
56/2021 56
72/2021 56
76/2021 56
90/2021 55
66/2021 54
71/2021 54
70/2021 52
3/2021 51
40/2021 50
63/2021 50
77/2021 50
80/2021 48
64/2021 47
51/2021 46
49/2021 45
88/2021 44
54/2021 43
48/2021 41
53/2021 41
44/2021 40
60/2021 40
57/2021 39
1/2014 37
21/2021 36
59/2021 36
95/2021 36
114/2019 35
62/2021 35
139/2018 34
87/2021 34
37/2021 33
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska Inowrocławia 1944
Transmisja z obrad 223
Uchwała nr XXXV/336/2021 172
Uchwała nr XXXV/321/2021 168
XXXV sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 marca 2021 r. 137
ZARZĄDY OSIEDLI 109
UCHWAŁA NR XXXVIII/534/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Stanisława Kiełbasiewicza i Ludwika Błażka. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 grudnia 2013 r., poz. 4153 107
Interpelacja z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Ireny Szewińskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w postaci "Tablicy Pamiątkowej". 102
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 102
Uchwała nr XXXV/335/2021 94
UCHWAŁA NR XXXVIII/530/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 - 2017 86
Wybory ławników 84
UCHWAŁA NR XXXVIII/536/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 grudnia 2013 r., poz. 4155. 80
UCHWAŁA NR XXXVIII/535/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 grudnia 2013 r., poz. 4154 79
Uchwała nr XXXV/327/2021 69
Uchwała nr XXXVI/349/2021 65
Uchwała nr XXXV/331/2021 64
Uchwała nr XXXV/323/2021 60
Uchwała nr XXXV/322/2021 59
XXXIV/320/2021 59
Uchwała nr XXXV/329/2021 58
Uchwała nr XXXV/334/2021 58
Uchwała nr XXXVI/337/2021 58
XXXIV/319/2021 55
Uchwała nr XXXVI/351/2021 54
UCHWAŁA NR XXXVIII/537/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia w latach 2011-2012 54
Uchwała nr XXXV/328/2021 52
Skład Miejskiej Rady Seniorów w Inowrocławiu kadencja 2018-2023 51
Uchwała nr XXXVI/346/2021 50
Uchwała nr XXXV/333/2021 49
Protokół nr XXXIV/2021 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia z 19 lutego 2021 r. w trybie zdalnym. 48
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia XVII kadencji 48
Uchwała nr XXXV/332/2021 48
XXXIV/318/2021 47
Uchwała nr XXXV/325/2021 46
Interpelacje z 29 września 2020 r. w sprawie ustawienia tablic z nakazem parkowania pojazdów przodem do budynku oraz nagłośnienia podczas meczów IKS "Goplania". 45
Uchwała nr XXXVI/342/2021 45
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 44
Komisja Oświaty i Kultury 43
Prawo miejscowe 43
Uchwała nr XXXV/324/2021 43
Uchwała nr XXXV/326/2021 42
Uchwała nr XXXVI/350/2021 42
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 41
Dokumenty 40
Uchwała nr XXXV/330/2021 39
Uchwała nr XXXVI/348/2021 39
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 38
Protokół nr 33/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 lutego 2021 r. 38
XXXIV Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 lutego 2021 r. 38
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Inowrocławia 3080
Struktura Urzędu 908
Kierownictwo Jednostki 435
Godziny pracy 392
Regulamin organizacyjny 334
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 301
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 239
Koordynatorzy do spraw dostępności 233
Udostępnianie aktów normatywnych 197
Urząd Stanu Cywilnego 194
Statut Miasta Inowrocławia 192
Klauzula informacyjna Straż Miejska Inowrocławia 189
Dane do faktur i numery kont 171
Regulamin pracy 166
Film 135
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 119
Informacja w sprawie uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 114
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 95
Sposoby logowania do aplikacji samospisu 92
Pomoc w dokonaniu samospisu 89
Wydział Spraw Obywatelskich 88
Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających oraz członków organów nadzorczych spółek komunalnych 82
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 81
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 79
Komenda Straży Miejskiej 78
Petycja dotycząca pakietu profilaktycznego z suplementami dla osób starszych 78
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 77
Platforma Elektronicznego Fakturowania 76
Informacja o sposobach spisu w kwietniu 72
Komunikat dotyczący Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 72
Feit Zdzisław 71
Rejestr faktur i rachunków za 2021 rok 70
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Inowrocławia na lata 2020-2024. 68
Skarbnik - Dorota Rutkowska 68
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 68
Infolinia spisowa 66
Wydział Budżetowo-Finansowy 66
Kierownictwo Urzędu 62
Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP 61
Prezydent - Brejza Ryszard 61
Umowa WGK 56
Informacja dotycząca pytań w NSP 2021 53
Sekretarz - Strachanowski Piotr 53
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wynagrodzenia informatyków 51
Wydział Informatyki 51
II Zastępca Prezydenta - Witkowska Ewa 50
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha 49
umowa 49
umowa 48
Umowa WGK 47
Statystyki strony Załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 2410
Załatwianie spraw z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 266
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI 197
Wnoszenie podań w postaci elektronicznej 189
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO 166
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 133
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 124
Załatwianie spraw z zakresu Wydział Informatyki 117
Sprawdź stan sprawy 103
Dowody osobiste 100
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 85
Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji 84
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 76
Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych 73
TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO 72
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 71
ODPADY KOMUNALNE 70
REJESTRACJA ZGONU 67
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 63
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej 59
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 58
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 54
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 52
Zameldowanie na pobyt stały 51
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 50
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 47
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów. 45
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA 43
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 40
Zameldowanie na pobyt czasowy 40
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców 39
Druki podatkowe obowiązujące od dnia 01.07.2019 r. 38
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ich rodzin 38
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 37
Animator kultury 36
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego 36
Wnioskowanie o uzyskanie mieszkania komunalnego 35
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 35
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia. 34
Uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia 34
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO 34
Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 34
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 33
Wniosek do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 33
Wniosek o KARTĘ INOWROCŁAWIANINA 33
Udzielanie ulgi poprzez umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych 32
PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O POWROCIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA 30
Zaświadczenia i informacje w sprawach o: posiadaniu nieruchomości, posiadaniu gospodarstwa rolnego, niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych. 30
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 30
Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości 30
Statystyki strony Ogłoszenia i komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Aplikant 13/2021 1134
Podinspektor 12/2021 769
Referent 14/2021 475
Referent 10/2021 466
Referent 15/2021 178
Komendant 9/2021 176
Referent 8/2021 158
Referent 6/2021 100
Aplikant 7/2021 95
Podinspektor 4/2021 95
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miasta. 87
Aplikant 5/2021 84
Zarządzenie Nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejs 75
Referent 3/2021 71
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty i informacje 69
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 65
Referent 1/2021 65
Oświadczenia 55
19.03.2021 r. AWARIA - Rejon Inowrocław 53
Referent 2/2021 50
24.12.2020 r. ENEA Operator sp. z o.o. - AWARIE, Rejon Inowrocław 43
Informacja dla rolników 41
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji wykonania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. 38
Rozporządzenie nr 7/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów inowrocławskiego i mogilańskiego 37
12.01.2021_ENEA_AWARIA. 30
12.01.2021_ENEA_AWARIA 28
28.12.2020-ENEA-wyłaczenia prądu-Inowrocław Szymborze 28
Infromacja dotycząca deklaracji składanej do CEEB. 28
23.02.2021_ENEA_AWARIA. 26
23.04.2021 r. AWARIA - Rejon Inowrocław 26
Informacja o gminnej ewidencji zabytków 26
Projekt zmiany uchwały antysmogowej 26
Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego. 25
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 24
Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników za okres od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 23
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej) w 2021 roku 23
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia 22
Rozliczenie PIT - informacja dla emerytów i rencistów. 22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Inowrocławiu 20
Informacja o ryzyku przekroczewnia poziomu PM 10 19
Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław 19
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia” 18
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku pn. "Taksówka dla seniorów" 18
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu prowadzenia „magazynu mebli” w 2021 roku 16
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 30.06.2018r. 16
,,Informacja o wyrobach zawierających azbest” 15
04-05.03.2021 r. ostrzeżenie meteorologiczne: oblodzenie 15
Projekt "Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności w al. 800-lecia Inowrocławia wraz z budową ścieżek rowerowych w Inowrocławiu" 15
Umowa użucznia nieruchomości GIOŚ/WAT273.1.5.2018/2019 15
Informacja o czynnościach planistycznych w zakresie RODO dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szymborskiej, J. Brzechwy, S. Ranusa i L. Czarlińskiego 14
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin PZP 2021 99
przetarg nieograniczony 72
Regulamin do 130 000 zł 68
postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 66
ZZP.271.1.70.2020 62
przetarg nieograniczony 57
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł na 2021 r. opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00001086/01/P 53
Zapytanie o cenę 52
przetarg niegraniczony 42
przetarg niegraniczony 42
przetarg niegraniczony 42
przetarg niegraniczony 41
przetarg nieograniczony 41
przetarg niegraniczony 37
przetarg nieograniczony 37
przetarg nieograniczony 37
przetarg niegraniczony 30
przetarg nieograniczony 30
przetarg nieograniczony 30
przetarg nieograniczony 30
przetarg niegraniczony 27
zapytanie o cenę 27
przetarg niegraniczony 25
przetarg niegraniczony 25
przetarg niegraniczony 25
przetarg nieograniczony 25
przetarg niegraniczony 23
przetarg niegraniczony 23
przetarg nieograniczony 23
przetarg niegraniczony 22
przetarg niegraniczony 22
przetarg nieograniczony 22
przetarg nieograniczony 22
przetarg nieograniczony 22
przetarg nieograniczony 22
przetarg nieograniczony 22
przetarg nieograniczony 22
przetarg nieograniczony 22
przetarg nieograniczony 22
negocjacje bez ogłoszenia 21
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest na postawie przepisów art. 138o ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 21
przetarg niegraniczony 21
przetarg niegraniczony 21
przetarg nieograniczony 21
przetarg nieograniczony 21
przetarg niegraniczony 20
przetarg niegraniczony 20
przetarg niegraniczony 20
przetarg niegraniczony 20
przetarg niegraniczony 18