W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2021

Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Inowrocławia 15325
61/2021 442
9/2022 437
81/2021 421
250/2021 389
153/2021 373
262/2021 371
82/2021 359
93/2021 355
117/2021 340
95/2021 327
91/2021 325
5/2022 318
83/2021 313
227/2021 308
135/2022 305
255/2021 298
62/2021 298
69/2021 295
94/2021 295
119/2021 291
74/2021 286
10/2022 282
73/2021 281
3/2021 280
118/2021 274
226/2021 273
73/2022 271
49/2021 270
75/2021 270
77/2021 270
74/2022 262
123/2021 261
89/2021 259
56/2021 258
128/2021 257
105/2021 256
51/2021 254
9/2014 252
100/2021 249
106/2021 249
78/2021 248
54/2021 247
64/2021 247
65/2021 245
114/2021 244
nr 79/2021 244
152/2021 243
223/2021 242
84/2021 239
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska Inowrocławia 24080
Transmisja z obrad 3550
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 2811
ZARZĄDY OSIEDLI 2040
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia XVII kadencji 1158
Marcinkowski Tomasz 819
Wybory ławników 788
Skład Miejskiej Rady Seniorów w Inowrocławiu kadencja 2018-2023 774
Komisja Oświaty i Kultury 636
Gaj Jan 626
Szymański Dobromir 577
Interpelacja z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Ireny Szewińskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w postaci "Tablicy Pamiątkowej". 560
Kempska Ewa 488
XXXV sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 marca 2021 r. 485
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 482
Uchwała nr XXXV/336/2021 482
Komisja Rewizyjna 474
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 469
Komisja Strategii i Promocji Miasta 461
Prawo miejscowe 461
Uchwała nr XXXV/321/2021 449
Komisja Uzdrowiskowa 447
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 438
Wroński Marcin 438
Uchwała nr XXXVI/349/2021 434
Komisja Budżetu i Finansów 432
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 422
Komisja Sportu i Młodzieży 419
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 409
Komisja Sportu i Młodzieży 408
Podogrodzka Ewa 392
Uchwała nr XLII/397/2021 390
Komisja Rewizyjna 387
Uchwała nr XXXVI/346/2021 362
Uchwała nr XXXIX/384/2021 356
Komisja ds. skarg (komisja doraźna) 351
Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska 348
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 344
Komisja Rewizyjna 344
Komisja Uzdrowiskowa 335
Komisja Budżetu i Finansów 334
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 333
Uchwała nr XXXV/335/2021 332
Uchwała nr XXXV/331/2021 324
Uchwała nr XXXVI/351/2021 322
Komisja Uzdrowiskowa 313
Uchwała nr XXXVIII/381/2021 310
Polak Damian 302
Uchwała nr XXXVI/350/2021 302
Bętkowski Jacek 300
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Inowrocławia 29093
Godziny pracy 10393
Struktura Urzędu 8962
Kierownictwo Jednostki 6743
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 3739
Urząd Stanu Cywilnego 3354
Dane do faktur 3225
Komenda Straży Miejskiej 3172
Regulamin organizacyjny 2595
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 2392
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2248
Wydział Dróg i Transportu 2234
Statut Miasta Inowrocławia 1918
Klauzula informacyjna Straż Miejska Inowrocławia 1675
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 1655
Wydział Spraw Obywatelskich 1532
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 1425
Koordynatorzy do spraw dostępności 1351
Regulamin pracy 1268
II Zastępca Prezydenta - Koman Ewa 1251
Wydział Oświaty i Sportu 1247
Wydział Budżetowo-Finansowy 1168
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 1157
Zakład Robót Publicznych 1156
Mobilne Punkty Spisowe w Inowrocławiu 1144
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 1136
Prezydent - Brejza Ryszard 1088
Udostępnianie aktów normatywnych 1082
Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” 958
Kujawskie Centrum Kultury 928
Wydział Gospodarki Lokalowej 916
Platforma Elektronicznego Fakturowania 900
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 890
Skarbnik - Rutkowska Dorota 887
Informacja w sprawie uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 852
I Zastępca - Piniewski Wojciech 844
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 841
Deklaracja chęci zakupu węgla w cenie nie wyższej niż 2.000 zł brutto za 1 tonę 820
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 808
Sekretarz - Strachanowski Piotr 774
Ponowne wykorzystywanie 739
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 683
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu 659
Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP 649
Wydział Informatyki 627
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego 582
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza 579
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 576
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha 560
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 558
Statystyki strony Załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 25487
Dowody osobiste 4352
Załatwianie spraw z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 3634
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO 3370
REJESTRACJA ZGONU 2689
Wniosek o KARTĘ INOWROCŁAWIANINA 2453
Wnoszenie podań w postaci elektronicznej 2215
Druki podatkowe 1534
Zameldowanie na pobyt czasowy 1513
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI 1354
Zameldowanie na pobyt stały 1329
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 1305
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej 1211
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 1202
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1075
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 997
Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 983
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 967
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 964
Załatwianie spraw z zakresu Wydział Informatyki 931
Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji 928
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 902
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA 897
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 887
TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO 826
Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych 812
Wniosek i zgłoszenie na wycinkę drzew i krzewów 792
UZNANIE OJCOSTWA 762
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 756
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 703
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 702
Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. 697
odpady komunalne 694
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 682
Zgłoszenie mieszkania do zamiany, zamiany dobrowolne pomiędzy stronami 682
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 681
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 677
Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 634
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 601
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów. 594
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 588
Zaświadczenia i informacje w sprawach o: posiadaniu nieruchomości, posiadaniu gospodarstwa rolnego, niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych. 512
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 510
Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 506
Wniosek o uzyskanie lokalu 497
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 469
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 465
Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Inowrocławia na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza 463
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 463
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO 451
Statystyki strony Ogłoszenia i komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Referent 18/2021 2134
Dyrektor OSiR 1914
Referent 16/2021 1875
Aplikant 6/2022 1739
Referent 3/2022 1701
Referent 5/2022 1612
Referent 17/2021 1564
Podinspektor 7/2022 1535
Referent 28/2021 1509
Referent 11/2022 1445
Referent 34/2021 1443
Referent 8/2022 1394
Podinspektor 4/2022 1361
Referent 10/2022 1296
Podinspektor 21/2021 1295
Referent 27/2022 1217
Referent 32/2021 1193
Podinspektor 31/2021 1180
Referent 21/2022 1158
Treść ogłoszenia 1156
Zarządzenie Nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejs 1131
Referent 18/2022 1126
UWAGA! Ruszył program "Ciepłe Mieszkanie" 1118
Podinspektor 30/2021 1109
Podinspektor 19/2021 1104
Informacja o gminnej ewidencji zabytków 1089
ODPADY KOMUNALNE 1077
Referent 23/2021 1051
Referent 1/2022 1035
Treść ogłoszenia 1027
Podinspektor 20/2022 1005
Referent 13/2022 972
Referent 16/2022 972
Młodszy Referent 15/2022 953
Referent 14/2022 948
Podinspektor 33/2021 940
Podinspektor 29/2021 918
Referent 17/2022 906
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 903
Podinspektor 22/2022 883
Referent II 23/2022 874
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty i informacje 868
Podinspektor 19/2022 868
Oświadczenia 866
Podinspektor 2/2022 851
Referent 26/2022 818
Podinspektor 24/2021 749
Referent 29/2022 730
Oświadczenia 719
Inspektor 26/2021 689
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
przetarg nieograniczony 1191
Regulamin do 130 000 zł 1039
Regulamin PZP 2021 671
ZZP.271.1.70.2020 495
Plan zamówień na 2022 r. 454
przetarg nieograniczony 434
przetarg nieograniczony 367
przetarg niegraniczony 359
postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 358
przetarg niegraniczony 332
przetarg nieograniczony 332
przetarg niegraniczony 328
Zapytanie o cenę 327
przetarg nieograniczony 318
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł na 2021 r. opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00001086/01/P 314
przetarg niegraniczony 296
przetarg nieograniczony 278
przetarg niegraniczony 270
przetarg niegraniczony 266
przetarg niegraniczony 253
przetarg niegraniczony 246
przetarg nieograniczony 245
przetarg niegraniczony 243
przetarg nieograniczony 243
przetarg nieograniczony 237
przetarg nieograniczony 236
przetarg niegraniczony 234
negocjacje bez ogłoszenia 231
przetarg niegraniczony 228
przetarg nieograniczony 228
przetarg niegraniczony 225
przetarg nieograniczony 225
przetarg nieograniczony 224
przetarg niegraniczony 223
przetarg nieograniczony 219
zapytanie o cenę 219
przetarg nieograniczony 217
przetarg niegraniczony 214
przetarg niegraniczony 213
przetarg nieograniczony 212
przetarg nieograniczony 208
ZZP.272.26.2022 208
przetarg nieograniczony 204
przetarg nieograniczony 202
przetarg niegraniczony 200
przetarg niegraniczony 199
przetarg niegraniczony 199
przetarg nieograniczony 198
Plan zamówien na 2021 r. aktualizacja 04.10.2021 r. 187
przetarg niegraniczony 184