W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2021

Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Inowrocławia 41072
61/2021 849
93/2021 789
3/2023 697
81/2021 691
153/2021 668
262/2021 659
9/2022 645
Zarządzenie nr 237/2023 612
250/2021 583
95/2021 582
82/2021 571
117/2021 565
135/2022 565
73/2022 562
119/2021 536
5/2022 531
227/2021 530
3/2021 530
255/2021 524
83/2021 524
91/2021 523
62/2021 509
69/2021 502
75/2021 501
49/2021 499
73/2021 498
10/2022 497
94/2021 496
64/2021 494
74/2021 492
118/2021 488
123/2021 483
77/2021 481
234/2021 478
56/2021 478
34/2024 477
105/2021 475
54/2021 471
128/2021 468
226/2021 467
89/2021 467
74/2022 466
9/2014 461
114/2021 460
100/2021 458
152/2021 456
223/2021 456
51/2021 453
106/2021 452
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska Inowrocławia 58091
Transmisja z obrad 12308
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 11471
ZARZĄDY OSIEDLI 4355
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia XVII kadencji 2902
Marcinkowski Tomasz 2554
Wybory ławników 2428
Szymański Dobromir 2179
Skład Miejskiej Rady Seniorów w Inowrocławiu kadencja 2018-2023 1956
Wroński Marcin 1930
Gaj Jan 1641
Tarczewski Jacek 1590
Komisja Oświaty i Kultury 1424
Prawo miejscowe 1315
Podogrodzka Ewa 1272
Żukowska Maria 1262
Kempska Ewa 1196
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1187
Słabiński Marek 1129
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 1115
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 1083
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 1079
Komisja Strategii i Promocji Miasta 1034
Komisja Uzdrowiskowa 1023
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 1015
Komisja Sportu i Młodzieży 998
Komisja Budżetu i Finansów 982
Polak Damian 971
Bętkowski Jacek 944
Kaczmarek Grzegorz 928
Wąśniewski Waldemar 926
Basiński Maciej 920
Komisja Sportu i Młodzieży 918
Komisja Budżetu i Finansów 917
Komisja Rewizyjna 904
Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska 896
Komisja Rewizyjna 879
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 871
Komisja Rewizyjna 859
Informacja o wyborze ławników na kadencję 2020-2023 855
Kaźmierczak Patryk 846
Komisja ds. skarg (komisja doraźna) 842
Komisja Uzdrowiskowa 819
Jaskulska Danuta 813
Jardanowska Elżbieta 812
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 794
Komisja Budżetu i Finansów 779
XXXIII/315/2020 779
Interpelacja z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Ireny Szewińskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w postaci "Tablicy Pamiątkowej". 761
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 744
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Inowrocławia 65961
Godziny pracy 33755
Kierownictwo Jednostki 21505
Struktura Urzędu 19350
Komenda Straży Miejskiej 8882
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 8481
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8342
II Zastępca Prezydenta - Koman Ewa 6815
Urząd Stanu Cywilnego 6619
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 6527
Prezydent - Brejza Ryszard 6166
I Zastępca - Piniewski Wojciech 5574
Regulamin organizacyjny 5359
Dane do faktur 5207
Wydział Dróg i Transportu 4787
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. 4541
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 4439
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 4368
Wydział Oświaty i Sportu 4051
Statut Miasta Inowrocławia 4030
Wykaz kamer Monitoringu Wizyjnego Miasta Inowrocławia 3635
Zakład Robót Publicznych 3528
Klauzula informacyjna Straż Miejska Inowrocławia 3409
Wydział Spraw Obywatelskich 3392
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 3092
Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” 3000
Wydział Gospodarki Lokalowej 2947
Informacja w sprawie uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 2897
Koordynatorzy do spraw dostępności 2871
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 2829
Regulamin pracy 2661
Skarbnik - Rutkowska Dorota 2516
Wydział Budżetowo-Finansowy 2442
Sekretarz - Strachanowski Piotr 2280
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 2267
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 2256
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2251
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 2089
Udostępnianie aktów normatywnych 2020
Kaiser Magdalena 1871
Platforma Elektronicznego Fakturowania 1829
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 1801
Kujawskie Centrum Kultury 1798
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu 1748
Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP 1666
Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa sp. z o. o. 1627
Ponowne wykorzystywanie 1626
Ośrodek Sportu i Rekreacji 1486
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha 1441
Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej 1441
Statystyki strony Załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 43307
REJESTRACJA ZGONU 14977
Dowody osobiste 10877
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO 6750
Załatwianie spraw z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 5947
Wniosek o KARTĘ INOWROCŁAWIANINA 5019
Wnoszenie podań w postaci elektronicznej 4285
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 3944
Druki podatkowe 3148
Zameldowanie na pobyt stały 3056
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2890
Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 2790
Wniosek i zgłoszenie na wycinkę drzew i krzewów 2563
Zameldowanie na pobyt czasowy 2499
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 2484
Wniosek o uzyskanie lokalu 2476
odpady komunalne 2325
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2287
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 2272
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2256
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI 2247
UZNANIE OJCOSTWA 2222
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty 2186
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 2136
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA 2075
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 1957
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 1938
Załatwianie spraw z zakresu Wydział Informatyki 1829
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej 1827
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 1774
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 1719
TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO 1712
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1705
Zgłoszenie mieszkania do zamiany, zamiany dobrowolne pomiędzy stronami 1680
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1476
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 1467
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 1446
Opinia zarządcy drogi do projektu czasowej organizacji ruchu 1440
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1409
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 1402
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1344
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów. 1307
Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych 1241
Wniosek na demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest 1239
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 1200
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 1172
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1132
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 1097
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 1092
Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego 1091
Statystyki strony Ogłoszenia i komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
UWAGA! Ruszył program "Ciepłe Mieszkanie" 5203
Referent 45/2023 2945
ODPADY KOMUNALNE 2646
Pełnomocnik 1/2024 2595
Naczelnik 43/2023 2540
Zarządzenie Nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejs 2273
Podinspektor 44/2023 2192
Aplikant 39/2023 2125
Oświadczenia 2074
Aplikant 38/2023 1999
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty i informacje 1979
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 1844
Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań" 1815
Podinspektor 11/2024 1645
Podinspektor 37/2023 1621
Podinspektor 9/2024 1577
Program "Czyste powietrze" 1575
Młodszy Referent 40/2023 1572
Oświadczenia 1570
Referent 42/2023 1505
Młodszy Referent 13/2024 1487
Referent 33/2023 1418
Referent 35/2023 1388
Podinspektor 10/2024 1379
Referent 8/2024 1332
Referent 2/2024 1224
Kwestionariusz osobowy 1186
Referent 5/2024 1167
Referent 4/2024 1157
Inspektor 3/2024 1131
Podinspektor 36/2023 1077
Raport oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ulicy Fabycznej 4 w Inowrocławiu" 1028
Referent 24/2023 1022
Decyzja nr 01/2020 ws. cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla SANITRANS Sp. z o.o. 1011
Referent 32/2023 998
Inspektor 12/2024 994
Referent 20/2023 982
Referent 29/2023 976
Referent 31/2023 975
Podinspektor 34/2023 911
Aplikant 41/2023 889
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2021 r. 887
Referent 22/2023 883
Ogłoszenie w sprawie zbędnych składników majątku ruchomego Urzędu Miasta Inowrocławia. 867
Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników za okres od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 866
Referent 7/2024 853
Podinspektor 25/2023 844
Inspektor 6/2024 836
Referent 21/2023 836
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 r. 821
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
przetarg nieograniczony 2764
Regulamin do 130 000 zł 2121
Regulamin PZP 2021 963
ZZP.271.1.70.2020 923
przetarg nieograniczony 803
przetarg nieograniczony 774
przetarg niegraniczony 722
postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 709
Plan zamówień na 2022 r. 706
przetarg nieograniczony 662
przetarg niegraniczony 660
Zapytanie o cenę 622
przetarg niegraniczony 612
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł na 2021 r. opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00001086/01/P 598
przetarg nieograniczony 598
przetarg niegraniczony 595
przetarg niegraniczony 585
umowa ZZP.272.60.2022 573
przetarg niegraniczony 570
przetarg nieograniczony 562
Plan zamówień na 2023 r. 556
przetarg niegraniczony 552
przetarg nieograniczony 550
negocjacje bez ogłoszenia 547
przetarg nieograniczony 536
przetarg niegraniczony 530
przetarg niegraniczony 523
przetarg nieograniczony 523
przetarg niegraniczony 520
przetarg nieograniczony 511
przetarg niegraniczony 502
przetarg nieograniczony 495
przetarg niegraniczony 494
przetarg nieograniczony 494
przetarg nieograniczony 493
przetarg nieograniczony 491
przetarg nieograniczony 486
przetarg nieograniczony 484
zapytanie o cenę 477
przetarg niegraniczony 476
ZZP.272.26.2022 461
przetarg niegraniczony 455
przetarg nieograniczony 448
przetarg nieograniczony 447
przetarg niegraniczony 445
przetarg niegraniczony 443
przetarg nieograniczony 440
przetarg niegraniczony 438
przetarg niegraniczony 434
przetarg nieograniczony 431