W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2021

Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Inowrocławia 17925
61/2021 527
9/2022 479
81/2021 477
153/2021 431
250/2021 425
262/2021 414
93/2021 404
82/2021 398
117/2021 383
95/2021 373
5/2022 364
91/2021 359
135/2022 357
83/2021 351
227/2021 344
73/2022 343
69/2021 341
255/2021 339
119/2021 338
3/2021 337
62/2021 331
94/2021 330
74/2021 328
73/2021 326
10/2022 324
49/2021 314
118/2021 312
226/2021 310
77/2021 307
75/2021 306
56/2021 305
123/2021 302
105/2021 296
64/2021 296
128/2021 295
74/2022 294
89/2021 292
9/2014 291
114/2021 290
54/2021 289
51/2021 288
100/2021 286
152/2021 284
106/2021 283
78/2021 283
nr 79/2021 283
223/2021 282
84/2021 279
65/2021 273
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska Inowrocławia 28341
Transmisja z obrad 4125
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 3727
ZARZĄDY OSIEDLI 2329
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia XVII kadencji 1466
Marcinkowski Tomasz 1015
Skład Miejskiej Rady Seniorów w Inowrocławiu kadencja 2018-2023 966
Wybory ławników 919
Gaj Jan 762
Komisja Oświaty i Kultury 734
Szymański Dobromir 708
Kempska Ewa 608
Interpelacja z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Ireny Szewińskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w postaci "Tablicy Pamiątkowej". 597
Prawo miejscowe 597
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 583
Komisja Rewizyjna 578
Wroński Marcin 561
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 558
Komisja Strategii i Promocji Miasta 545
Uchwała nr XXXV/336/2021 531
Komisja Uzdrowiskowa 530
XXXV sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 marca 2021 r. 527
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 526
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 515
Komisja Sportu i Młodzieży 508
Komisja Budżetu i Finansów 504
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 501
Komisja Sportu i Młodzieży 497
Uchwała nr XXXV/321/2021 491
Komisja Rewizyjna 471
Uchwała nr XXXVI/349/2021 465
Podogrodzka Ewa 460
Uchwała nr XLII/397/2021 453
Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska 427
Komisja Rewizyjna 426
Komisja ds. skarg (komisja doraźna) 421
Tarczewski Jacek 417
Komisja Budżetu i Finansów 411
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 409
Komisja Uzdrowiskowa 406
Uchwała nr XXXIX/384/2021 406
Uchwała nr XXXVI/346/2021 405
Komisja Uzdrowiskowa 391
XXXIII/315/2020 390
Polak Damian 386
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 382
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 373
Uchwała nr XXXV/335/2021 372
Uchwała nr XXXV/331/2021 366
Uchwała nr XXXVI/351/2021 362
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Inowrocławia 33575
Godziny pracy 13495
Struktura Urzędu 10321
Kierownictwo Jednostki 8188
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 4111
Komenda Straży Miejskiej 4032
Urząd Stanu Cywilnego 3846
Dane do faktur 3551
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 3320
Regulamin organizacyjny 3041
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 2784
Wydział Dróg i Transportu 2747
Statut Miasta Inowrocławia 2269
Klauzula informacyjna Straż Miejska Inowrocławia 1932
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 1892
Wydział Spraw Obywatelskich 1766
Wydział Oświaty i Sportu 1632
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 1607
II Zastępca Prezydenta - Koman Ewa 1589
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1577
Koordynatorzy do spraw dostępności 1557
Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” 1499
Zakład Robót Publicznych 1476
Regulamin pracy 1466
Wydział Budżetowo-Finansowy 1455
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 1359
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 1336
Prezydent - Brejza Ryszard 1300
Wydział Gospodarki Lokalowej 1282
Udostępnianie aktów normatywnych 1197
Mobilne Punkty Spisowe w Inowrocławiu 1181
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 1151
Kujawskie Centrum Kultury 1147
Wykaz kamer Monitoringu Wizyjnego Miasta Inowrocławia 1106
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1086
I Zastępca - Piniewski Wojciech 1079
Platforma Elektronicznego Fakturowania 1052
Skarbnik - Rutkowska Dorota 1047
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 1009
Informacja w sprawie uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 981
Deklaracja chęci zakupu węgla w cenie nie wyższej niż 2.000 zł brutto za 1 tonę 906
Sekretarz - Strachanowski Piotr 900
Ponowne wykorzystywanie 879
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 825
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu 795
Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP 788
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego 759
Wydział Informatyki 709
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 690
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza 688
Statystyki strony Załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 28707
Dowody osobiste 5525
REJESTRACJA ZGONU 4885
Załatwianie spraw z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 4059
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO 4031
Wniosek o KARTĘ INOWROCŁAWIANINA 2974
Wnoszenie podań w postaci elektronicznej 2574
Druki podatkowe 2050
Zameldowanie na pobyt czasowy 1677
Zameldowanie na pobyt stały 1582
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI 1560
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 1544
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej 1361
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 1325
Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 1264
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1258
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 1212
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 1208
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 1126
Wniosek i zgłoszenie na wycinkę drzew i krzewów 1119
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA 1112
Załatwianie spraw z zakresu Wydział Informatyki 1082
Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji 1031
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 1008
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 1005
odpady komunalne 984
TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO 969
UZNANIE OJCOSTWA 967
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 944
Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych 909
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 853
Zgłoszenie mieszkania do zamiany, zamiany dobrowolne pomiędzy stronami 808
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 786
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 781
Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. 775
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów. 769
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 755
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 745
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 738
Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 723
Wniosek o uzyskanie lokalu 715
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 667
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 626
Zaświadczenia i informacje w sprawach o: posiadaniu nieruchomości, posiadaniu gospodarstwa rolnego, niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych. 621
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 616
Opinia zarządcy drogi do projektu czasowej organizacji ruchu 612
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 603
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 596
Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 590
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 581
Statystyki strony Ogłoszenia i komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Referent 18/2021 2185
UWAGA! Ruszył program "Ciepłe Mieszkanie" 1928
Referent 16/2021 1925
Aplikant 6/2022 1828
Referent 3/2022 1776
Referent 5/2022 1674
Referent 17/2021 1618
Podinspektor 7/2022 1601
Referent 28/2021 1556
Referent 11/2022 1498
Referent 8/2023 1496
Referent 34/2021 1495
Referent 8/2022 1445
Podinspektor 4/2022 1424
Informacja o gminnej ewidencji zabytków 1382
Zarządzenie Nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejs 1378
ODPADY KOMUNALNE 1367
Referent 10/2022 1367
Podinspektor 21/2021 1337
Referent 27/2022 1298
Referent 32/2021 1255
Referent 21/2022 1247
Podinspektor 31/2021 1230
Treść ogłoszenia 1198
Referent 18/2022 1188
Podinspektor 30/2021 1153
Podinspektor 19/2021 1149
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 1133
Referent 7/2023 1127
Oświadczenia 1105
Referent 23/2021 1099
Podinspektor 20/2022 1098
Referent 1/2022 1097
Referent 1/2023 1097
Treść ogłoszenia 1084
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty i informacje 1079
Referent 36/2022 1054
Referent 16/2022 1034
Podinspektor 22/2022 1026
Referent 13/2022 1026
Referent 14/2022 1018
Młodszy Referent 15/2022 1017
Referent 6/2023 1010
Podinspektor 33/2021 986
Referent 17/2022 968
Podinspektor 29/2021 967
Podinspektor 19/2022 966
Referent II 23/2022 961
Podinspektor 5/2023 956
Referent 26/2022 935
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
przetarg nieograniczony 1518
Regulamin do 130 000 zł 1224
Regulamin PZP 2021 729
ZZP.271.1.70.2020 600
Plan zamówień na 2022 r. 505
przetarg nieograniczony 504
przetarg nieograniczony 460
postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 433
przetarg niegraniczony 421
przetarg niegraniczony 401
przetarg niegraniczony 400
przetarg nieograniczony 393
Zapytanie o cenę 390
przetarg nieograniczony 383
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł na 2021 r. opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00001086/01/P 363
przetarg niegraniczony 350
przetarg nieograniczony 335
przetarg nieograniczony 334
przetarg niegraniczony 330
przetarg niegraniczony 325
przetarg niegraniczony 324
przetarg niegraniczony 309
przetarg niegraniczony 306
przetarg niegraniczony 302
przetarg niegraniczony 301
przetarg nieograniczony 300
przetarg nieograniczony 300
przetarg nieograniczony 294
przetarg niegraniczony 292
negocjacje bez ogłoszenia 291
przetarg nieograniczony 290
przetarg nieograniczony 290
przetarg nieograniczony 289
przetarg niegraniczony 286
zapytanie o cenę 274
przetarg nieograniczony 273
przetarg nieograniczony 270
przetarg nieograniczony 270
przetarg niegraniczony 269
przetarg niegraniczony 265
przetarg nieograniczony 263
ZZP.272.26.2022 262
przetarg niegraniczony 261
przetarg niegraniczony 261
przetarg nieograniczony 254
przetarg niegraniczony 253
przetarg nieograniczony 251
przetarg nieograniczony 248
plan zamówień na 2022 r. aktualizacja (1) 233
Plan zamówien na 2021 r. aktualizacja 04.10.2021 r. 231