W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Inowrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Inowrocławia.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-08.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Wyłączenia dostępności:

Przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nie mają zastosowania do:

1) Transmisji obrad Rady Miejskiej Inowrocławia nadawanych  na żywo.

2) Multimediów opublikowanych przed 23 września 2020 r. Od 24 września 2020 r. nagrania obrad Rady Miejskiej Inowrocławia są publikowane w wersji z napisami dla niesłyszących.

3) Dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu. 

4) Map oraz map interaktywnych. 

5) Dokumentów wytworzonych przez podmioty trzecie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów, ponieważ dostosowanie ich do wymagań dostępności cyfrowej wymagałoby modyfikacji, do których Urząd Miasta Inowrocławia nie jest uprawniony.

6) Treści archiwalnych, niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań. 

Ograniczenia dostępności:

1) W części dokumentów cyfrowych nie ma warstwy tekstowej.

2) Nie wszystkie opublikowane tabele posiadają nagłówki.

3) Część z opublikowanych treści nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Inowrocławia.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Straszewska. Kontakt: dostepnosc@inowroclaw.pl, tel. 52 3555 298. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Inowrocławia odpowiada Barbara Straszewska, dostepnosc@inowroclaw.pl, tel.52 3555 298.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Wniosek lub żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek przy al. Ratuszowej 36

Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mają możliwość zaparkowania samochodu na miejscach parkingowych przed głównym wejściem. Na parkingu znajduje się ogółem 75 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Wejście główne od al. Ratuszowej jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi stanowiące wejście dla osób niepełnosprawnych prowadzą do platformy. Przy drzwiach znajduje się dzwonek przywołujący w razie potrzeby pracownika ochrony. Obsługą platformy zajmują się przeszkoleni pracownicy ochrony.

Do Biura Obsługi Interesantów i Kontroli oraz kasy Urzędu Miasta Inowrocławia prowadzą drzwi otwierane automatycznie.

W Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli jest możliwość obsługi osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Spotkania z osobami niepełnosprawnymi odbywają się również w salach narad znajdujących się na I piętrze (Sala Kominkowa, Sala Sesyjna i Sala Radnego). Dostęp do I piętra możliwy jest za pomocą schodów lub windy. W korytarzach na każdym piętrze znajdują się wyznaczone miejsca do odpoczynku. Krawędzie schodów oznaczone są odpowiednio kontrastową taśmą żółto-czarną. Dotyczy to infrastruktury, za którą odpowiada Urząd Miasta Inowrocławia.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Inowrocławia mogą korzystać z usługi Systemu Komunikacji Niewerbalnej, w której skład wchodzą usługi tłumaczeń z zakresu języka polskiego migowego (PJM) i systemu języka migowego (SJM) na odległość przy zastosowaniu Systemu Komunikacji Niewerbalnej (SKN). Tłumaczenie odbywa się za pomocą wideotelefonu, po uprzednim umówieniu. Usługa świadczona jest w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli.

Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnych zlokalizowanych: na parterze w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli (lada w holu), Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. nr 11), Wydziale Spraw Obywatelskich (pok. nr 18) oraz na I piętrze w kasie Urzędu (pok. nr 118)

Osoby niewidome lub słabowidzące w sprawie uzyskania informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku mogą skorzystać z tablicy tyflograficznej zlokalizowanej w wejściu głównym na parterze po lewej stronie przed wejściem do Biura Obsługi Interesantów i Kontroli oraz z systemu informacji głosowej zlokalizowanego na parterze budynku (obok pok. 18) i na I piętrze (obok kasy Urzędu – pok 118). 

Ponadto osoby niewidzące mogą skorzystać z pomocy pracownika ochrony. 

Wejście główne wraz z holem, toaleta na parterze, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, winda i platforma są własnością Powiatu Inowrocławskiego.

W budynku, na parterze oraz na I piętrze, znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


Budynek przy al. Ratuszowej 33-35

Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mają możliwość zaparkowania samochodu na miejscach parkingowych za budynkiem. Na parkingu znajduje się ogółem 38 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Wokół wejścia zapewniona jest przestrzeń do swobodnego poruszania się. Schody wejściowe do budynku są szerokie, a poręcze znajdują się po ich obu stronach. Schody zostały oznaczone za pomocą czarno-żółtej taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm, oznakowany jest pierwszy i ostatni stopień na pionowej i poziomej części stopnia. Wejście główne od al. Ratuszowej jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do głównego wejścia prowadzi pochylnia.

W korytarzach znajdują się wyznaczone miejsca do odpoczynku.

W przypadku osobistego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi spotkania odbywają się w sali narad znajdującej się na parterze.

Krawędzie schodów oznaczone są odpowiednio kontrastową taśmą żółto-czarną.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

Osoby niewidome lub słabowidzące w sprawie uzyskania informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku mogą skorzystać z systemu informacji głosowej zlokalizowanego w wejściu głównym po lewej stronie oraz z tablicy tyflograficznej zlokalizowanej na korytarzu na parterze. 

W budynku, na parterze, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek przy al. Henryka Sienkiewicza 1

Interesanci mogą korzystać z parkingu miejskiego w wyznaczonej strefie płatnego parkowania. Miejsca te znajdują się wzdłuż al. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Grodzkiej. W tej strefie są również wyznaczone za pomocą znaków pionowych 2 miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu od strony zaplecza. Do wejścia w tym miejscu prowadzi pochylnia. Wokół wejścia zapewniona jest przestrzeń do swobodnego poruszania się.

W korytarzach znajdują się wyznaczone miejsca do odpoczynku.

W przypadku osobistego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi spotkania odbywają się w sali narad znajdującej się na parterze.

Na parterze, w głównym holu, znajduje się toaleta, która jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Krawędzie schodów oznaczone są odpowiednio kontrastową taśmą żółto-czarną.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnej zlokalizowanej na parterze budynku (pok. nr 8) w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.

Osoby niewidome lub słabowidzące w sprawie uzyskania informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku mogą skorzystać z systemu informacji głosowej zlokalizowanego w wejściu głównym po prawej stronie oraz z tablicy tyflograficznej zlokalizowanej w wejściu głównym po lewej stronie. 


Budynek przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 60 (Straż Miejska Inowrocławia)

Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu maja możliwość zaparkowania samochodu na miejscu parkingowym obok budynku. Na parkingu znajduje się ogółem 19 miejsc postojowych, 
w tym 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Wejście do budynku jest od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza. Jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Do głównego wejścia prowadzi pochylnia z metalowymi balustradami po obu stronach.

Wszystkie sprawy związane z obsługą interesantów i osób wzywanych realizowane są na parterze: w dyżurce i w pomieszczeniu Zespołu ds. Wykroczeń i Profilaktyki.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

W budynku, na parterze, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.


Budynek przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Filia Urzędu Miasta Inowrocławia, stanowiąca Referat Gospodarowania Odpadami, znajduje się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Interesanci mogą korzystać z parkingu wewnętrznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

Wejście główne od ul. ks. Piotra Wawrzyniaka jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Do budynku można dostać się za pomocą windy.

Filia Urzędu Miasta Inowrocławia znajduje się na parterze budynku i zajmuje 3 pomieszczenia.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

Osoby niewidome lub słabowidzące w sprawie uzyskania informacji o rozkładzie pomieszczeń zajmowanych przez Referat Gospodarowania Odpadami mogą skorzystać z systemu informacji głosowej zlokalizowanego na parterze po lewej stronie obok pok. nr 1.

Powiadom znajomego