W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO

Komórka realizująca Urząd Stanu Cywilnego
Rodzaj sprawy ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO
Wymagane
dokumenty
 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 2. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  - do wglądu.
 3. Potwierdzenie dokonania należnej opłaty skarbowej.
 4. Dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
 5. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
Dokumenty do
pobrania
wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia
wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu
wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
Opłaty
 • 22 zł. - opłata skarbowa za odpis skrócony lub odpis wielojęzyczny aktu stanu cywilnego
 • 33 zł. - opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego
 • 17 zł. - opłata skarbowa za pełnomocnictwo  (jeżeli nie zostało opłacone)

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Inowrocławia nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143 lub w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia pok. nr 118.

Dla interesantów dokonujących wpłaty opłaty skarbowej poza granicami kraju:
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL.
84 1020 1462 0000 7102 0313 0143
Przy wpłacie w obcej walucie należy uwzględnić również jej kurs, bowiem polski bank skupuje dewizy po kursie tabelarycznym danego dnia.
Powstanie niedopłaty spowoduje wydłużenie załatwienia sprawy.
Miejsce złożenia
dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 11
aleja Ratuszowa 36
88 - 100 Inowrocław
tel. 52 35 55 340
Cas załatwienia
sprawy
 • do 7 dni roboczych  - odpisy aktów stanu cywilnego sporządzone przez Urząd Stanu Cywilnego w Inowrocławiu, a nie przeniesione jeszcze do rejestru stanu cywilnego,
 • do 10 dni roboczych - odpisy aktów stanu cywilnego sporządzone przez inny Urząd Stanu Cywilnego, a nie przeniesione jeszcze do rejestru stanu cywilnego.

Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością jednorazową i od chwili przeniesienia odpisy aktu stają się dostępne w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Tryb odwoławczy Odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania odpisu.
Podstawa prawna - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 709),
- konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1000),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1491).
Uwagi
Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnione są następujące osoby:
- osoba, której akt dotyczy,
- małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
- osoba, która wykaże interes prawny,
- prokurator
- organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
-organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.


OTRZYMANIE ODPISU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ:

 • należy przesłać podanie z prośbą o otrzymanie dokumentu,
 • w podaniu należy podać imię i nazwisko osoby, której akt dotyczy, datę (urodzenia, małżeństwa lub zgonu), adres do korespondencji oraz do czego potrzebny jest dokument,
 • do podania należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli opłata jest wymagana)
 • po odpis można zwrócić się się drogą tradycyjną przesyłając komplet dokumentów na adres Urzędu Stanu Cywilnego w Inowrocławiu lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) - adres skrytki Urzędu Miasta Inowrocławia:
  /txuvt31221/skrytka

Załączniki

Powiadom znajomego