W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA

Komórka
realizująca

Urząd Stanu Cywilnego

Rodzaj sprawy ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
Wymagane
dokumenty
Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w oparciu o kartę urodzenia lub kartę martwego urodzenia, przekazywana do urzędu stanu cywilnego przez miejscowy szpital, w terminie  3 dni od dnia jej sporządzenia (w przypadku martwego urodzenia w terminie jednego dnia), przedkładając następujące dokumenty:
  1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport w przypadku cudzoziemca)
  2. Jeżeli zgłaszający urodzenie jest w posiadaniu odpisu skróconego aktu małżeństwa rodziców dziecka, które zostało zawarte poza Inowrocławiem - prosimy o jego zabranie.

W przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim, należy zapoznać się z tematem UZNANIE OJCOSTWA

Dokumenty do
pobrania
Opłaty Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.
Miejsce złożenia
dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 11a
aleja Ratuszowa 36
88 - 100 Inowrocław
tel. 52 35 55 211

Czas załatwienia
sprawy
niezwłocznie, po zrealizowaniu migracji aktu małżeństwa sporządzonego poza Inowrocławiem do Bazy Usług Stanu Cywilnego
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Podstawa prawna - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 709),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1000),
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r. , poz. 171).
Uwagi Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w ustawowym terminie, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt urodzenia dziecka z urzędu, wybierając dziecku imię.
Zgłoszenia urodzenia dokonują:
- matka lub ojciec dziecka,
- przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
- pełnomocnik.
Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona jakie maja być wpisane do aktu urodzenia dziecka.
Kierownik USC rejestrując noworodka występuje,  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o nadanie numeru PESEL.
Bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest jeden odpis aktu urodzenia.

Załączniki

Powiadom znajomego