W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 

Komórka realizująca Urząd Stanu Cywilnego
Rodzaj sprawy ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
Wymagane
dokumenty
  1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem. Z wnioskiem może wystąpić osoba pełnoletnia. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek jego przedstawiciela ustawowego. W przypadku złożenia wniosku przez jednego z rodziców wymagana jest pisemna zgoda drugiego z rodziców złożona osobiście przed kierownikiem lub zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego, chyba że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedłożyć prawomocne postanowienie sądu). W razie braku zgody jednego z rodziców prawomocne postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego zastępuje zgodę. Dziecko, które ukończyło 13 lat wyraża pisemną zgodę na zmianę.
  2. Nie ma wymogu przedkładania odpisów aktów stanu cywilnego, jeśli jednak wnioskodawca posiada niezbędne odpisy może je dołączyć do wniosku. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
  3. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu.
Dokumenty do
pobrania
wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
Opłaty 37 zł. opłata skarbowa za wydanie decyzji

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Inowrocławia nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143 lub w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia pok. nr 118.
Miejsce złożenia
dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 11a
aleja Ratuszowa 36
88 - 100 Inowrocław
tel. 52 35 55 311
tel. 52 35 55 211
Cas załatwienia
sprawy
- do 1 miesiąca
- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych
Tryb odwoławczy Odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna - ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2020 r., poz.707, 2320)
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 709),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1000),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1491).
Uwagi Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do: obywateli polskich, cudzoziemców nie mających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania i cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.

Zmiana imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów wymienionych w art. 4 ustawy. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

W terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka rodzice dziecka mogą złożyć do protokołu ustne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia.

Załączniki

Powiadom znajomego