W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Wykaz ważniejszych telefonów

XML

Kierownictwo Urzędu

Kancelaria Prezydenta 52 35 55 333 52 35 55 420 Sekretariat I Zastępcy Prezydenta 52 35 55 222 Sekretariat II Zastępcy Prezydenta 52 35 55 321 Sekretariat Sekretarza Miasta 52 35 55 222 Skarbnik Miasta 52 35 55 301

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Centrala Urzędu 52 35 55 300 Zasady korzystania z insygniów Miasta 52 35 55 303 Biuletyn Informacji Publicznej 52 35 55 303 Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego 52 35 55 266 Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 52 35 55 345    

Inspektor Ochrony Danych

Nadzorowanie przestrzegania i stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych 52 35 55 347

Wydział Budżetowo-Finansowy

Sprawy wymiaru podatku i opłat lokalnych 52 35 55 431 52 35 55 262 Stanowisko ds. Planowania Budżetowego 52 35 55 520 Księgowość podatków i opłat lokalnych - podatek  od nieruchomości i rolny (osoby fizyczne) 52 35 55 268 52 35 55 518 Księgowość podatków i opłat lokalnych - podatek od nieruchomości i rolny...

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Sprawy kancelaryjne i finansowe 52 35 55 280 Nadzór nad realizacją inwestycji 52 35 55 428 52 35 55 269 52 35 55 397 Pozyskiwanie środków zewnętrznych 52 35 55 329 52 35 55 384 Dotacje na zabytki 52 35 55 397 Inowrocławski Budżet Obywatelski 52 35 55 235 Naczelnik Wydziału 52 35 55...

Wydział Spraw Obywatelskich

Dowody osobiste 52 35 55 310 52 35 55 338 Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 52 35 55 313 Sprawy meldunkowe, zgłaszanie zgromadzeń 52 35 55 289 52 35 55 312 Postępowanie administracyjne w sprawach zameldowania i wymeldowania w drodze decyzji 52 35 55 337 ...

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowego świadczenia "Za Życiem" oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 52 35 55 261 Przyznawanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz...

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Dzierżawy gruntów Miasta, sprawy finansowe i organizacyjne 52 35 55 216 Sprzedaż nieruchomości Miasta, ustanowienia służebności,dzierżawy gruntów Miasta, wejścia na teren 52 35 55 212 Wieczyste użytkowanie nieruchomości, trwały zarząd, sprzedaż lokali 52 35 55 225 52 35 55 226 Nabywanie nieruchomości, opłaty...

Wydział Gospodarki Lokalowej

Udzielanie informacji i przyjmowanie wniosków związanych z przydziałem i zamianą mieszkań oraz przypisaniem tytułu prawa do lokalu 52 35 55 298 Sprawy kancelaryjne i organizacyjne 52 35 55 267 Sprawy mieszkaniowe, przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego lub zamiennego 52 35 55 341 52 35 55 283 Zamiany mieszkań,...

Wydział Dróg i Transportu

Sprawy kancelaryjne i organizacyjne 52 35 55 208 Sprawy finansowe 52 35 55 346 Kontrola przewoźników drogowych, transport drogowy taksówką, transport zbiorowy 52 35 55 241 Zarządzanie drogami gminnymi, zajęcie pasa drogowego 52 35 55 204 Zarzadzanie drogami gminnymi, utrzymanie dróg 52 35 55 217 Oznakowanie...

Wydział Oświaty i Sportu

Sprawy finansowe kultury fizycznej, stowarzyszenia sportowe, sport szkolny, imprezy masowe 52 35 55 309 Sprawy finansowe oświaty, inwestycje i remonty, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 52 35 55 324 Pomoc materialna dla uczniów, dofinansowanie młodocianych pracowników 52 35 55 328 Awans zawodowy nauczycieli,...

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Zwrot podatku akcyzowego 52 35 55 334 Sprawy finansowe Wydziału 52 35 55 254 Monitorowanie źródeł zanieczyszczeń powietrza i hałasu, sprawy związane z likwidacją azbestu dotacje na zamienne źródła grzewcze, Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, edukacja ekologiczna 52 35...

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

Sprawy kadrowe Urzędu, staże i praktyki 52 35 55 317 Nabory, obsługa administracyjna funduszu socjalnego przy Urzędzie 52 35 55 320 Sprawy płac i ubezpieczeń społecznych 52 35 55 326 Naczelnik Wydziału 52 35 55 209

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 52 35 55 340 Rejestracja urodzeń, rejestracja zgonów, organizacja uroczystości jubileuszowych 52 35 55 211 Rejestracja małżeństw 52 35 55 308 Kierownik 52 35 55 311

Komenda Straży Miejskiej

Numer alarmowy bezpłatny 986 Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców Miasta 52 35 55 281 Kierownik Referatu Prewencji 52 35 55 387 Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego 52 35 55 284 Komendant Straży Miejskiej 52 35 55 243

Biuro Rady Miejskiej

Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej 52 35 55 223 52 35 55 293 Naczelnik Biura Rady Miejskiej 52 35 55 292

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Kwalifikacja i rejestracja wojskowa, nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach: o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, o uznanie za żołnierza samotnego, o ustalenie i wypłacenie należnego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, o...

Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli

Udzielanie informacji związanych z funkcjonowaniem Urzędu, przyjmowanie ofert przetargowych 52 35 55 200 Przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej 52 35 55 218 Udzielanie informacji i przyjmowanie wniosków związanych z przydziałem i zamianą mieszkań oraz przepisaniem tytułu prawnego do lokalu 52 35 55...