W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach rejestrowania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach rejestrowania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta Inowrocławia


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z 4.05.2016, s. 1, ze zm.) – zwanego dalej „RODO” – informujemy, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36.


Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod numerem telefonu 52 35 55 347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl.

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu podnoszenia jakości obsługi telefonicznej interesantów.


Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Kontynuowanie rozmowy oznacza wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby i podmioty uprawnione do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy  od  dnia  nagrania.   Nagranie   ulega   usunięciu   poprzez   nadpisanie   danych.  W uzasadnionych przypadkach, gdy zarejestrowana rozmowa telefoniczna stanowić będzie dowód w postępowaniu związanym z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub noszące znamiona przestępstwa, okres przechowywania danych ulec może przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na ich trwałe usunięcie. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych skutkować będzie brakiem możliwości kontaktu telefonicznego.


Powiadom znajomego