W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Regularny przewóz osób w granicach administracyjnych Miasta Inowrocławia

 

Komórka realizująca
Wydział Dróg i Transportu
Rodzaj sprawy Regularny przewóz osób w granicach administracyjnych Miasta Inowrocławia
  Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław
Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami:

-2 szt. projektu rozkładu jazdy,
-schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi,
-kserokopia licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Dokumenty do pobrania

Wniosek

Wykaz przystanków

Opłaty

Opłatę za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław wynosi 0,01 zł. za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2021.1371),
uchwała nr X/113/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2021.919 ze zm.), ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2021.1371) oraz uchwała nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienione uchwałą  Nr XXI/209/2016, Nr XXXVI/425/2017, Nr XXXIX/467/2018, Nr XLII/505/2018, Nr XLIV/527/2018, Nr IV/31/2018, Nr XVIII/180/2019 oraz Nr XXV/268/2020. 

 

Udzielanie zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami:

- kserokopię licencji/zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego (potwierdzoną przez organ wydający),
- proponowany rozkład jazdy zgodny z ustawą o transporcie drogowym uwzględniający zasady z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków,   dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
- zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach   przystankowych na przystankach,
- cennik,
- wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca   zamierzać wykonywać przewozy.

Wniosek o zmianę zezwolenia/ wydanie wypisów zezwolenia  wraz z załącznikami określonymi we wniosku, w zależności od rodzaju zmiany

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia

Wniosek o zmianę zezwolenia

Oświadczenie

Opłaty

Za wydanie zezwolenia na obszar miasta na pojazd samochodowy do 1 roku – 100 zł, do 2 lat – 150 z, do 3 lat – 200 zł, do 4 lat – 250 zł do 5 lat – 300 zł 

Za wypisy z zezwoleń – 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia (Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916)

-    za zmianę zezwolenia - 10%  opłaty jak za  wydanie zezwolenia,

-    za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia – 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,

-    za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu – 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

-   za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia – 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia (rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłata czynności administracyjne związane 
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych Dz.U. z 2013 r., poz. 916)

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916),

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2021, poz. 110.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r., poz. 202),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U.2017, poz.1605).
 

  Wydawanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z załącznikami:

-potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
-rozkład jazdy (ilość rozkładów jazdy zgodna z ilością zaświadczeń  na linii),

Wniosek o zmianę załącznika do zaświadczenia wraz z załącznikami:

- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
-   rozkład jazdy (ilość rozkładów jazdy zgodna z ilością zaświadczeń  na linii)

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o zmianę załącznika

Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wynosi 20 zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy.

Opłata za zmianę rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do zaświadczenia wynosi 10 zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2021.1371) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz.U.2018, poz.383).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów, za wyjątkiem terminu oczekiwania na zaświadczenie - 7 dni.

   

Załączniki

Powiadom znajomego