W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Decyzje środowiskowe

XML

Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia znak: WGK-II.6220.1.2.2023 z 19 maja 2023 r. o przekazaniu uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia organom opiniującym oraz wystąpieniu o ponowną opinię w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" przy ul. Solnej w Inowrocławiu.

WGK-II.6220.1.2.2023 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia znak: WGK-II.6220.1.3.2023 z 9 maja 2023 r. o wydaniu 27 kwietnia 2023 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy postanowienia znak: SKO-4220/15/23 uchylającego postanowienie z 13 kwietnia 2023 r. znak: SKO-4220/11/23.

Inowrocław, 9 maja 2023 r. WGK-II.6220.1.3.2023 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) dalej K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia znak: WGK-II.6220.1.8.2022.2023 z 9 maja 2023 r. dot. zmiany terminu załatwienia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Powiększenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji o teren działki o nr ew. 39/8 w Inowrocławiu (...)"

Inowrocław, 9 maja 2023 r. WGK-II.6220.1.8.2021.2022.2023 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zmianie terminu załatwienia sprawy Na podstawie art. 36, art. 49 oraz art. 10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o...

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Inowrocławia znak: WGK-II.6220.1.1.2022.2023 dot. zmiany terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Podwyższenie rzędnych składowania odpadów na kwaterze KW-1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Inowrocławiu"

Inowrocław, 18 kwietnia 2023 r. WGK-II.6220.1.1.2022.2023 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 36, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA zawiadamia, że: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:...

Zawiadomienie - obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia znak: WGK-II.6220.1.8.2022.2023 z 31 marca 2023 r. dot. zmiany terminu załatwienia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiorników na gaz płynny (LPG), na terenie zakładu Inter Metal Sp. z o. o. w Inowrocławiu, przy ul. Marcinkowskiego 150, województwo kujawsko-pomorskie".

Inowrocław, 31 marca 2023 r. WGK-II.6220.1.8.2022.2023 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zmianie terminu załatwienia sprawy Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu...