W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Decyzje środowiskowe

XML

Zawiadomienie informujące strony o przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Produkcja substancji chemicznych w procesie przetwarzania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych w celu opracowania lub wypróbowania nowych metod lub nowych produktów, które będą eksploatowane w okresie nie dłuższym niż dwa lata"

WGK-II.6220.1.10.2023.2024 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a. w toku prowadzonego  postępowania z wniosku Inwestora: SKUMA Sp. z o. o., ul. Równinna 22, 88-100 Inowrocław reprezentowanego przez pełnomocnika, o...

Zawiadomienie-obwieszczenie informujące strony o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Zbieranie i przetwarzanie odpadów szklanych oraz wykorzystanie ich w procesie produkcji"

WGK-II.6220.1.12.2023.2024 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebranym materiale dowodowym  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) dalej ustawa ocenowa,  w związku z art. 10...

Zawiadomienie-obwieszczenie informujące strony o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa realizowanego przez EKO LIDER Sp. z o. o. przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu mobilnej modułowej linii do przetwarzania zużytych akumulatorów ołowiowych wraz z punktem skupu zużytych akumulatorów w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 25 na działce o numerze ewidencyjnym 27/8, obręb 7, powiat inowrocławiski"

WGK-II.6220.1.7.2023.2024 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) dalej ustawa ocenowa, w związku z art. 49...

Zawiadomienie infomujące strony o przebiegu prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wprowadzenie do zbierania nowego odpadu o kodzie 10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 na terenie Zakładu Gospodarki Popiołami Sp. z o. o. przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu"

WGK-II.6220.1.15.2023.2024 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a., w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Zakładu Gospodarowania Popiołami Sp. z o. o., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz...

Zawiadomienie-obwieszczenie informujące o przebiegu prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu"

WGK-II.6220.1.3.2023.2024 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) dalej ustawa ocenowa, zgodnie z art. 10,...

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Przygotowanie placu wraz z instalacją rozładunku, magazynowania i podawania biomasy oraz budową magazynów biomasy"

WGK-II.6220.1.5.2023 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)  podaje do...

Zawiadomienie-obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do wytwarzania organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości glaby (...)"

WGK-II.6220.1.6.2023.2023 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) dalej ustawa ocenowa, zgodnie z art. 10,...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa instalacji do produkcji zeolitu na terenie Arkema Sp. z o. o. w Inowrocławiu"

WGK-II.6220.1.4.2023 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniac h Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)  podaje do...