W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawiadomienie informujęce strony o czynnościach podjętych w toku powadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inowrocław, 14 listopada 2023 r.
WGK-II.6220.1.10.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a. w toku postępowania z wniosku Inwestora: SKUMA Sp. z o. o., ul. Równinna 22, 88-100 Inowrocław reprezentowanego przez pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Produkcja substancji chemicznych w procesie przetwarzania odpadów niebezpiecznych w celu opracowania lub wypróbowania nowych metod lub nowych produktów, które będą eksploatowane w okresie nie dłuższym niż dwa lata”, przewidzianego do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych 28/62 i 28/63 (ark. 46, obręb 0001) przy ul. Równinnej w Inowrocławiu

zawiadamiam strony postępowania:

1.  o złożeniu przez pełnomocnika Wnioskodawcy uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia w odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RZŚ.4901.92.2023 z 3 października 2023 r. oraz na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.795.2023.JO.3 z 5 października 2023 r.;

2. o  przekazaniu  uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu; 


3.  o ponownym wystąpieniu o wyrażenie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

2. Zgodnie z art. 41 K.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

/-/ Urszula Marczewska
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego