W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

XML

Obwieszczenie dotyczace zmiany decyzjiustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie pętli autobusowej zlokalizowanej przy ulicy Mątewskiej w Inowrocławiu

  O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Prezydent Miasta Inowrocławia zawiadamia   że w dniu 13...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Bł. Jerzego Popiełuszki, Chmielnej, Szparagowej oraz Grochowej

Inowrocław, 20 maja 2024 r.   WGP-II.6721.2.2024 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z...

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu planu ogólnego Miasta Inowrocławia oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. dokumentu

Inowrocław, 4 czerwca 2024 r. WGP-II.6720.1.2024   OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA   Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Miasta Inowrocławia

Inowrocław, 4 czerwca 2024 r. WGP-II.6720.1.2024 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Miasta Inowrocławia    Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) ogłaszam o podjęciu przez...

Informacja o czynnościach planistycznych w zakresie RODO dot. sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Karola Marcinkowskiego, Poprzecznej i Przypadek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Inowrocław, 31 maja 2024 r. WGP-II.6721.3.2021     INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA     Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Bł. Jerzego Popiełuszki, Chmielnej, Szparagowej oraz Grochowej

Inowrocław, 20 maja 2024 r. WGP-II.6721.2.2024 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Bł. Jerzego Popiełuszki, Chmielnej, Szparagowej oraz Grochowej   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27...

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509), określa się wzór formularza, na którym składa się wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planu...

Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Miejską Inowrocławia uchwały nr LXXXI/708/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Solankowej i Grodzkiej oraz alej: Henryka Sienkiewicza i Ratuszowej

Inowrocław, 16 maja 2024 r. WGP-II.6721.6.2019     OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA     Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.)...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie sieci przesyłowej polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV Rąbinek-Mątwy

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegajacej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Rąbinek-Mątwy