W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawiadomienie informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie placu wraz z instalacją rozładunku, magazynowania i podawania biomasy oraz budowa magazynów biomasy"

Inowrocław, 8 listopada 2023 r.
WGK-II.6220.1.5.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a.,

zawiadamiam, że:

załatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie placu wraz z instalacją rozładunku, magazynowania i podawania biomasy oraz budowa magazynów biomasy”, przewidzianego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 9/2, 9/3 (ark. 107, obręb 0008) oraz 14/2, 15/1, 16/2, 16/3 (ark. 108, obręb 0008) przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu, nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 K.p.a. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest ocena i zebranie materiału dowodowego, co znacząco przedłuża postępowanie administracyjne. W związku z powyższym wyznacza się termin załatwienia sprawy: do 17 stycznia 2024 r.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

2. Zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a.  stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie  z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie administracyjne.

3. Zgodnie z art. 41 K.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

 
/-/ Urszula Marczewska
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego