W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Informacja dotycząca częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Drodzy Mieszkańcy Inowrocławia

W związku z licznymi zmianami w gospodarce ściekowej, wprowadzonymi ustawą   z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 1549), obowiązują nowe przepisy postępowania z nieczystościami ciekłymi.

Wobec powyższego 23 stycznia 2023 r. Rada Miejska Inowrocławia uchwaliła zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku (Uchwała NR LXIV/566/2023 Rady Miejskiej Inowrocławia  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia).

WAŻNE:
Zmianie uległa minimalna częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika bezodpływowego lub osadnika w tej instalacji. 

Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych:

a) zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż 1 raz na kwartał;

b) osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji  urządzenia, ale nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Ponadto przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

· przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

· Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, oraz  okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) art. 10 ust. 2 brak potwierdzeń wywozu nieczystości, jak również brak zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe będzie skutkował karą grzywny do 500 zł! 

Mieszkańcy, którzy nie posiadają jeszcze umów na wywóz nieczystości ciekłych zobligowani są do niezwłocznego zawarcia umowy z firmą prowadzącą działalność w tym zakresie (wykaz przedsiębiorstw poniżej), a po każdorazowym wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika żądania od przedsiębiorcy wystawienia rachunku lub faktury.

 

Załączniki

Powiadom znajomego