W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Wydział Organizacyjno-AdministracyjnyNazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Inowrocławia
Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze zm.)

Zarządzenie nr 63/2020 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu przygotowywania projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Inowrocławia, informacji dla radnych Rady Miejskiej Inowrocławia o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, a także projektów uchwał oraz pozostałych materiałów na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej Inowrocławia.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Inowrocławia
Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze, ewidencji, archiwum

Rejestr prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej)

Dodatkowo od 2003 r. zarządzenia Prezydenta Miasta Inowrocławia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia - zakładka ,,Zarządzenia Prezydenta Miasta"
Podstawa prawna udostępniania danych zawartych w rejestrze, ewidencji, archiwum

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).

Statut Miasta Inowrocławia
Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum

Zarządzenie nr 30/2020 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu oraz stwierdzaniu wygaśnięcia upoważnień i pełnomocnictw

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Inowrocławia
Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze, ewidencji, archiwum

Rejestr prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej)
Podstawa prawna udostępniania danych zawartych w rejestrze, ewidencji, archiwum

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).
Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Rejestr skarg i wniosków
Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji         i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze zm.)

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Inowrocławia
Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze, ewidencji, archiwum

Rejestr prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej)
Podstawa prawna udostępniania danych zawartych w rejestrze, ewidencji, archiwum

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).

 

 

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Rejestr wystąpień podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową wobec Prezydenta Miasta Inowrocławia
Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum 

Zarządzenie nr 23/2020 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta Inowrocławia   z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru, w tym sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Inowrocławia
Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze, ewidencji, archiwum 

Rejestr prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej)
Podstawa prawna udostępniania danych zawartych w rejestrze, ewidencji, archiwum

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).
 
Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Rejestr petycji złożonych do Prezydenta Miasta Inowrocławia
Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji, archiwum 

Zarządzenie nr 120/2021 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z petycjami złożonymi do Prezydenta Miasta Inowrocławia.


Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Inowrocławia.
Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze, ewidencji, archiwum 

Rejestr prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej). 
Podstawa prawna udostępniania danych zawartych w rejestrze, ewidencji, archiwum

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).

Powiadom znajomego