W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Numery kont bankowych

NUMERY KONT URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA:

Bankową obsługę budżetu Miasta Inowrocławia i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r. prowadzi Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15.

Rachunek bankowy budżetu nr: 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275 
dla wpłat między innymi:
 • opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • opłaty z tytułu wieczystego użytkowania,
 • czynszu dzierżawnego lub opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu,
 • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (koncesja na alkohol),
 • za wykup mienia,
 • za mandat karny,
 • opłaty za udzielenie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • opłaty z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej,
 • opłaty za udzielenie informacji adresowej,
 • opłaty za wydanie zezwolenia za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej,
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 • opłata za udostępnienie danych osobowych,
 • PKZP - oświata,
 • koszty egzekucji sądowych,
 • materiały przetargowe,
 • grzywna szkolna,
 • kserokopie dokumentów,
 • Forum Ratownictwa Medycznego,
 • opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 • grzywny i inne kary pieniężne.
Rachunek bankowy budżetu nr: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143
dla wpłat między innymi:
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty uzdrowiskowej,
 • opłaty od posiadania psów.

Rachunek bankowy budżetu nr: 14 1020 1462 0000 7902 0390 7011

dla wpłaty:

 • podatku od środków transportowych.

Wpłaty dokonywane za pośrednictwem kont wirtualnych: dla osób fizycznych i prawnych podawane są w odrębnym piśmie do podatnika.

 Rachunek bankowy budżetu nr: 30 1020 1462 0000 7002 0313 0291

 dla wpłat:
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego.
Wpłaty dokonywane za pośrednictwem kont wirtualnych: dla osób fizycznych podanych w decyzji wymiarowej, dla osób prawnych w odrębnym piśmie.

Rachunek bankowy budżetu nr: 96 1020 1462 0000 7502 0313 0119
dla wpłat:
 • US - wpływy z PCC osoby prawne i fizyczne,
 • US - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 • US - wpływy z karty podatkowej,
 • US - wpływy ze spadków i darowizn,
 • MF - subwencje,
 • MF - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • dotacje.
Rachunek bankowy budżetu nr: 19 1020 1462 0000 7902 0313 0242
dla wpłat:
 • dochody z Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
 • dochody z Domu Dziennego Pobytu,
 • dochody z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
 • dochody ze szkół podstawowych,
 • dochody z przedszkoli,
 • dochody ze żłobków,
 • MOPS - zadania własne i zlecone,
 • dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • dochody z Zakładu Robót Publicznych.
Numer konta: 12 1020 1462 0000 7502 0313 0176
 • zwroty świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego.

Numer konta:  07 1020 1462 0000 7702 0313 0168

 • zwroty świadczeń wypłaconych z Zaliczek Alimentacyjnych.
Należności Urzędu Miasta z tytułu opłaty parkingowej prowadzone są przez jednostkę rozliczającą tę opłatę i podległą UM, tj. Zakład Robót Publicznych - wpłat należy dokonywać na konto Zakładu Robót Publicznych
nr: 49 1020 1462 0000 7802 0313 0721 z dopiskiem - Zakład Robót Publicznych.

 Urząd Miasta Inowrocławia informuje, że z dniem 1 lipca 2018 r. faktury wystawione na rzecz Miasta i jego podległych jednostek będą regulowane w ramach podzielonej płatności, która zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki - rachunek bankowy dostawcy oraz jego odrębny specjalny rachunek VAT, który został automatycznie utworzony do rachunku podstawowego przez obsługujący bank. Mechanizm ten będzie miał zastosowanie wyłącznie do płatności pomiędzy podmiotami będącymi zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT i będzie dotyczył wyłącznie transakcji udokumentowanych fakturą VAT z wykazaną kwotą podatku, w związku z czym pozostanie bez wpływu na rozliczenia dokonywane z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Powiadom znajomego