W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Zarządzenia Prezydenta

XML
zarządzenie nr: 63/2022
zarządzenie nr 63/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 62/2022
zarządzenie nr 62/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 53/15 położonej w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 61/2022
zarządzenie nr 61/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie sprzedaży działek nr 10/4 i 12/13 położonych w Inowrocławiu przy ul. Nowej i ul. Spółdzielców
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 60/2022
zarządzenie nr 60/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie sprzedaży działki nr 31 położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 185
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 59/2022
zarządzenie nr 59/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie przeprowadzania konkursu i powołania komisji konkursowej o udzielenie dotacji placówkom oświatowo-wychowawczym z terenu Miasta Inowrocławia, na zadania w zakresie edukacji ekologicznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 58/2022
zarządzenie nr 58/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków oraz propozycji w zakresie wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków na rzecz Miasta Inowrocławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 57/2022
zarządzenie nr 57/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Inowrocławia na rok 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 56/2022
zarządzenie nr 56/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 55/2022
zarządzenie nr 55/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 54/2022
zarządzenie nr 54/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania komisji celem rozpatrzenia ofert w ramach dotacji na realizację zadań publicznych przez Rodzinne Ogrody Działkowe
Status uchylone
Uwagi Straciło moc w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 113/2022 z dnia 5 lipca 2022 r.
zarządzenie nr: 53/2022
zarządzenie nr 53/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2021 r. i informacji o stanie mienia Miasta Inowrocławia oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 52/2022
zarządzenie nr 52/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 51/2022
zarządzenie nr 51/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu obszaru i granic aglomeracji Inowrocław
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 50/2022
zarządzenie nr 50/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasto Inowrocław
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 49/2022
zarządzenie nr 49/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Inowrocławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 48/2022
zarządzenie nr 48/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2022 na wolne stanowisko kierownicze – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 47/2022
zarządzenie nr 47/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 7/2022 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – podinspektora w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miasta Inowrocławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 46/2022
zarządzenie nr 46/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 6/2022 na wolne dwa stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych – aplikantów w Komendzie Straży Miejskiej Urzędu Miasta Inowrocławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 45/2022
zarządzenie nr 45/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Marulewskiej i Długiej oraz granicy administracyjnej miasta
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 44/2022
zarządzenie nr 44/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
temat zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Inowrocławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 43/2022
zarządzenie nr 43/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie usługi zarządzania nieruchomościami komunalnymi Miasta Inowrocławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 42/2022
zarządzenie nr 42/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
temat zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Inowrocławia”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 41/2022
zarządzenie nr 41/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania komisji do realizacji zadań dotyczących stawianych w miejscach publicznych niezgodnie z obowiązującym prawem pojemników na odzież
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 40/2022
zarządzenie nr 40/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 39/2022
zarządzenie nr 39/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
temat zmieniające zarządzenie w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu oraz rodzaju dokumentów poświadczających te uprawnienia
Status obowiązujące