W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Zarządzenia Prezydenta

XML
zarządzenie nr: 51/2014
zarządzenie nr 51/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie ogrodzeń placów zabaw na terenie Inowrocławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 50/2014
zarządzenie nr 50/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
temat zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 49/2014
zarządzenie nr 49/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Kujawskiej, Wiktora Spornego i Pokojowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 48/2014
zarządzenie nr 48/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2013 r. oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 47/2014
zarządzenie nr 47/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
temat zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na remont dachu oraz remont zabezpieczający stropu budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 53 B w Inowrocławiu Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 46/2014
zarządzenie nr 46/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2014 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – podinspektora w Wydziale Dróg i Transportu Urzędu Miasta Inowrocławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 45/2014
zarządzenie nr 45/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie w sprawie określenia formy składania sprawozdań budżetowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 44/2014
zarządzenie nr 44/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
temat zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 40/2014
zarządzenie nr 40/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na remont dachu oraz remont zabezpieczający stropu budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 53 B w Inowrocławiu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 42/2014
zarządzenie nr 42/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
temat zmieniające zarządzenia w sprawie ustalania wysokości cen i opłat lub określenia sposobu ich ustalania za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i za korzystanie z obiektów i urządzeń zarządzanych przez tę jednostkę
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 43/2014
zarządzenie nr 43/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie wprowadzenia promocyjnych cen na niektóre usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń zarządzanych przez tę jednostkę
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 41/2014
zarządzenie nr 41/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
temat zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Inowrocławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 39/2014
zarządzenie nr 39/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartały 2013 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 38/2014
zarządzenie nr 38/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Inowrocławia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 37/2014
zarządzenie nr 37/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2014
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 36/2014
zarządzenie nr 36/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie ustalenia na 2014 r. zasad dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Inowrocław
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 35/2014
zarządzenie nr 35/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 34/2014
zarządzenie nr 34/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 33/2014
zarządzenie nr 33/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
temat zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na przebudowę al. 800-lecia w Inowrocławiu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 31/2014
zarządzenie nr 31/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Solankowej 43 w Inowrocławiu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 32/2014
zarządzenie nr 32/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
temat zmieniające zarządzenia w sprawie ustalania wysokości cen i opłat lub określenia sposobu ich ustalania za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i za korzystanie z obiektów i urządzeń zarządzanych przez tę jednostkę
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 30/2014
zarządzenie nr 30/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach gimnazjalnych Inowrocławia, w ramach realizacji projektu pn.: „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 29/2014
zarządzenie nr 29/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2014 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Inowrocławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 28/2014
zarządzenie nr 28/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2014 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 27/2014
zarządzenie nr 27/2014
wydane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia
w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku
Status obowiązujące