W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Uchwały Rady Miejskiej

Jeśli chcesz zapoznać się z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia starszymi - uchwalonymi do grudnia 2013 roku -
przejdź tu

uchwała nr: LXXII/637/2023
uchwała nr LXXII/637/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Szymborskiej 21
uchwała nr: LXXII/636/2023
uchwała nr LXXII/636/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Inowrocław a Miastem Ciechocinek i Gminą Brześć Kujawski o określeniu zasad współpracy przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu przedsięwzięć Innego Instrumentu Terytorialnego – Kujawsko-Pomorskie Uzdrowiska oraz powierzeniu zarządzania tym Instrumentem
uchwała nr: LXXII/635/2023
uchwała nr LXXII/635/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia do 2030 roku
uchwała nr: LXXII/634/2023
uchwała nr LXXII/634/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Inowrocławia
uchwała nr: LXXII/633/2023
uchwała nr LXXII/633/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław.
uchwała nr: LXXII/632/2023
uchwała nr LXXII/632/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2023 - 2034
uchwała nr: LXXII/631/2023
uchwała nr LXXII/631/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023
uchwała nr: LXXI/630/2023
uchwała nr LXXI/630/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXI/629/2023
uchwała nr LXXI/629/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027, które pozostawia się bez dalszego biegu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXI/628/2023
uchwała nr LXXI/628/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXI/627/2023
uchwała nr LXXI/627/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/626/2023
uchwała nr LXX/626/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi
uchwała nr: LXX/625/2023
uchwała nr LXX/625/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi
uchwała nr: LXX/624/2023
uchwała nr LXX/624/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi
uchwała nr: LXX/623/2023
uchwała nr LXX/623/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Inowrocław
uchwała nr: LXX/622/2023
uchwała nr LXX/622/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023
uchwała nr: LXIX/621/2023
uchwała nr LXIX/621/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2023 r.
uchwała nr: LXIX/620/2023
uchwała nr LXIX/620/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2023 r.
uchwała nr: LXIX/619/2023
uchwała nr LXIX/619/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego do wyboru ławników
uchwała nr: LXIX/618/2023
uchwała nr LXIX/618/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi
uchwała nr: LXIX/617/2023
uchwała nr LXIX/617/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
uchwała nr: LXIX/616/2023
uchwała nr LXIX/616/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Inowrocławia.
uchwała nr: LXIX/615/2023
uchwała nr LXIX/615/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
uchwała nr: LXIX/614/2023
uchwała nr LXIX/614/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2023 - 2034
uchwała nr: LXIX/613/2023
uchwała nr LXIX/613/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023