W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Uchwały Rady Miejskiej

Jeśli chcesz zapoznać się z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia starszymi - uchwalonymi do grudnia 2013 roku -
przejdź tu

uchwała nr: LXXVII/667/2023
uchwała nr LXXVII/667/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rocznego programu współpracy w 2024 r. Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
uchwała nr: LXXVII/666/2023
uchwała nr LXXVII/666/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Inowrocław a Gminą Inowrocław w celu zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców oraz ustalenia sposobu funkcjonowania aglomeracji Inowrocław
uchwała nr: LXXVII/665/2023
uchwała nr LXXVII/665/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu
uchwała nr: LXXVII/664/2023
uchwała nr LXXVII/664/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
uchwała nr: LXXVII/663/2023
uchwała nr LXXVII/663/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
uchwała nr: LXXVII/662/2023
uchwała nr LXXVII/662/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków
uchwała nr: LXXVII/661/2023
uchwała nr LXXVII/661/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2023-2034
uchwała nr: LXXVII/660/2023
uchwała nr LXXVII/660/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023
uchwała nr: LXXVI/659/2023
uchwała nr LXXVI/659/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała nr: LXXVI/658/2023
uchwała nr LXXVI/658/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
uchwała nr: LXXVI/657/2023
uchwała nr LXXVI/657/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2023 - 2034
uchwała nr: LXXVI/656/2023
uchwała nr LXXVI/656/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023
uchwała nr: LXXV/655/2023
uchwała nr LXXV/655/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi
uchwała nr: LXXV/654/2023
uchwała nr LXXV/654/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi
uchwała nr: LXXV/653/2023
uchwała nr LXXV/653/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Miasta Inowrocławia
uchwała nr: LXXV/652/2023
uchwała nr LXXV/652/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Miasta Inowrocławia
uchwała nr: LXXV/651/2023
uchwała nr LXXV/651/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Miasta Inowrocławia
uchwała nr: LXXIV/650/2023
uchwała nr LXXIV/650/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024 -2027
uchwała nr: LXXIV/649/2023
uchwała nr LXXIV/649/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie ustalenia zasad i sposobu głosowania przy wyborze ławników na kadencję 2024-2027
uchwała nr: LXXIV/648/2023
uchwała nr LXXIV/648/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi