W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Uchwały

uchwała nr: LX/541/2022
uchwała nr LX/541/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Zarządu Osiedla „Uzdrowiskowe” w Inowrocławiu
uchwała nr: LX/540/2022
uchwała nr LX/540/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli z zakresu gospodarki finansowej w Zakładzie Robót Publicznych za 2021 r.
uchwała nr: LX/539/2022
uchwała nr LX/539/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli w zakresie zasad i kryteriów przyznawania w 2022 r. stypendiów dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe
uchwała nr: LX/538/2022
uchwała nr LX/538/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie nadania nazwy skwerowi w rejonie ulic Szerokiej i Rybnickiej
uchwała nr: LX/537/2022
uchwała nr LX/537/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
uchwała nr: LX/536/2022
uchwała nr LX/536/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie w sprawie rocznego programu współpracy w 2023 r. Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
uchwała nr: LX/535/2022
uchwała nr LX/535/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta Inowrocławia, w tym oddanych w trwały zarząd
uchwała nr: LX/534/2022
uchwała nr LX/534/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała nr: LX/533/2022
uchwała nr LX/533/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
uchwała nr: LX/532/2022
uchwała nr LX/532/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022 - 2034
uchwała nr: LX/531/2022
uchwała nr LX/531/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022
uchwała nr: LIX/530/2022
uchwała nr LIX/530/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022
uchwała nr: LVIII/529/2022
uchwała nr LVIII/529/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie likwidacji w celu przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i nadania statutu tej jednostce
uchwała nr: LVII/528/2022
uchwała nr LVII/528/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Zapadłe i Podgórnej
uchwała nr: LVII/527/2022
uchwała nr LVII/527/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
uchwała nr: LVII/526/2022
uchwała nr LVII/526/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uchwała nr: LVII/525/2022
uchwała nr LVII/525/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Szymborskiej
uchwała nr: LVII/524/2022
uchwała nr LVII/524/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
uchwała nr: LVII/523/2022
uchwała nr LVII/523/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
uchwała nr: LVII/522/2022
uchwała nr LVII/522/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawki i zasad poboru tej opłaty