W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawiadomienie informujące strony o przebiegu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji odzysku ciepła na dziale PWM1 Instalacja Pieców Wapiennych wraz z budową wiaty pomp i rozprężaczy oraz estakady technologicznej na terenie ZP CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu"

Inowrocław, 20 listopada 2023 r.
WGK-II.6220.1.8.2023

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. art. 10 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a., w toku postępowania z wniosku Inwestora: CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-100 Inowrocław reprezentowanego przez pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji odzysku ciepła na oddziale PWM1 Instalacja Pieców Wapiennych wraz z budową wiaty pomp i rozprężaczy oraz estakady technologicznej na terenie ZP CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu”, przewidzianego na terenie działki o numerze ewidencyjnym  8/2 (ark. 107, obręb 0008)

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego:

1. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pismem znak: ŚG-IV.720.22.2023 z 13 października 2023 r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4220.861.2023.OD z 23 października 2023 r. i pismem znak: WOO.4220.861.2023.OD.2 z 6 listopada zawiadomili organ prowadzący postępowanie o przedłużeniu terminu wydania opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

2. o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak: NNZ.9022.2.66.1.2023 z 19 października 2023 r.;

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy pismem znak: BD.RZŚ.4901.100.2023.KZ z 23 października 2023 r. i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4220.861.2023.OD.3 z 6 listopada 2023 r. wezwali pełnomocnika Inwestora do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z zakresem w ww. pismach;

4. o złożeniu przez pełnomocnika Inwestora uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy; 

5. o przekazaniu  uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu; 

6. o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o wyrażenie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

7. że załatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 K.p.a. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest oczekiwanie na wyrażenie opinii  w sprawie obowiązku (lub nie) przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia przez organy uczestniczące w prowadzonym postępowaniu, co znacząco przedłuża postępowanie. W związku z powyższym wyznacza się termin załatwienia sprawy: do 1 lutego 2024 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia mieszczącej się przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256.

Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

/-/ Urszula Marczewska
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego