W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawiadomienie informujące strony o przebiegu prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacha dla przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie placu wraz z instalacją rozładunku, magazynowania i podawania biomasy oraz budowa magazynów biomasy" przy ul. Fabrycznej w Inowrocławiu

Inowrocław, 20 listopada 2023 r.
WGK-II.6220.1.5.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a., w toku postępowania z wniosku Inwestora: CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-100 Inowrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie placu wraz z instalacją rozładunku, magazynowania i podawania biomasy oraz budowa magazynów biomasy”, przewidzianego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 9/2, 9/3 (ark. 107, obręb 0008) oraz 14/2, 15/1, 16/2, 16/3 (ark. 108, obręb 0008) przy ul. Fabrycznej w Inowrocławiu

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego:

o złożeniu przez pełnomocnika Wnioskodawcy odpowiedzi na pisemne uwagi zgłoszone przez stronę w toku prowadzonego postępowania. Ze złożonym pismem oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia mieszczącej się przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256.

Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

2. Zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a.  stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie  z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie administracyjne.

3. Zgodnie z art. 41 K.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Urszula Marczewska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej,

Środowiska i Rolnictwa

z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego