W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawiadomienie-obwieszczenie informujące strony o zebranym materiale dowodowym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych polegająca na montażu nowej linii do przetwórstwa" przy ul. Nowej w Inowrocławiu.

Inowrocław, 13 listopada 2023 r.
WGK-II.6220.1.9.2022.2023

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zebranym materiale dowodowym 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) dalej ustawa ocenowa,  w związku z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w toku prowadzonego postępowania na wniosek Inwestora LUK PLAST Łukasz Kubczak, Sławomir Kubczak s.c., ul. Nowa 2, 88-100 Inowrocław, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych polegająca na montażu nowej linii do przetwórstwa”, przewidzianego do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 30 (ark. 83, obręb 0007) przy ul. Nowej w Inowrocławiu; 

zawiadamiam:

1. o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

2. o  możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych w prowadzonym postępowaniu żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia; zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej);

3. że z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu metodyki udostępnienia dokumentacji pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256;

4.  możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.

/-/ Urszula Marczewska
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i  Rolnictwa
z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego