W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawidomienie informujące strony o przebiegu postępowania oraz zmianie terminu załatwienia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Produkcja substancji chemicznych w procesie przetwarzania odpadów niebezpiecznych (...)" w Inowrocławiu

Inowrocław, 31 października 2023 r.
WGK-II.6220.1.9.2023

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. art. 10 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a., w toku postępowania z wniosku Inwestora: SKUMA Sp. z o. o., ul. Równinna 22, 88-100 Inowrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Produkcja substancji chemicznych w procesie przetwarzania odpadów niebezpiecznych na działce ewid.28/62 obręb Inowrocław”,  przewidzianego do realizacji na działce  o numerze ewidencyjnym 28/62 (ark. 46, obręb 0001) przy ul. Równinnej w Inowrocławiu

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego:

· o złożeniu przez pełnomocnika Inwestora uzupełnień raportu oddziaływania na środowisko na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy;

· że w związku z zapewnieniem udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu we wskazanym terminie wpłynęły uwagi i wnioski społeczeństwa dotyczące przedmiotowej inwestycji;

· o przekazaniu  uzupełnień raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu; 

· o ponownym wystąpieniu do organów uczestniczących w prowadzonym postępowaniu o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przedmiotowego przedsięwzięcia;

· o wezwaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4221.221.2023.JO z 6 października 2023 r. Inwestora do złożenia wyjaśnień informacji w raporcie oddziaływania na środowisko  zgodnie z zakresem przedstawionym w ww. piśmie;

· że załatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 K.p.a. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest oczekiwanie na uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, co znacząco przedłuża postępowanie. W związku z powyższym wyznacza się termin załatwienia sprawy: do 30 stycznia 2024 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia mieszczącej się przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256.

Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.

 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

/-/ Urszula Marczewska
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
z up. Prezydenta Miasta

 

Powiadom znajomego