W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawiadomienie znak: WGK-II.6220.1.4.2023 z 26 października 2023 r. informujące strony o otrzymanych dokumentach w toku prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Modernizacja i rozbudowa instalacji do produkcji zeolitu na terenie Arkema Sp. z o. o. w Inowrocławiu"

Inowrocław, 26 października 2023 r.
WGK-II.6220.1.4.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a., w toku postępowania z wniosku Inwestora: Arkema Sp. z o. o., ul. Przemysłowa, 88-100 Inowrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa instalacji do produkcji zeolitu na terenie Arkema Sp. z o. o. w Inowrocławiu”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 5/3 (ark. 105, obręb 0008)

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że:

do organu prowadzącego postępowanie w przedmiotowej sprawie wpłynęły poniższe dokumenty:

1) opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak: NNZ.9022.2.31.1.2023 z 15 maja 2023 r.;

2) informacje wyjaśniające do karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone przez Wnioskodawcę 4 lipca 2023 r., 6 lipca 2023 r., 13 lipca 2023 r., 31 lipca 2023 r. oraz 31 sierpnia 2023 r.;

3) opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich  Bydgoszczy znak: BD.RZŚ.4901.54.2023.KZ z 31 lipca 2023 r.;

4) pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak: NNZ.9011.2.26.1.2023 z 2 sierpnia 2023 r., pismo znak: NNZ.9011.2.40.1.2023 z 24 sierpnia 2023 r. oraz pismo znak: NNZ.9011.2.47.1.2023 z 22 września 2023 r.;

5) pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RZŚ.4901.54.2023.KZ z 23 sierpnia 2023 r. oraz pismo znak: BD.RZŚ.4901.54.2023 z 21 września 2023 r.;

6) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.399.2023.HRK.6 z 28 sierpnia 2023 r;

7) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.873.2023.AG z 24 października 2023 r;

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia mieszczącej się przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256.

Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

/-/ Urszula Marczewska
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego