W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Komórka realizująca Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Rodzaj sprawy Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Wymagane dokumenty - oświadczenie strony o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji
- opłata skarbowa
Dokumenty do pobrania Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Opłaty - opłata skarbowa za zmianę decyzji o warunkach zabudowy - 10 zł
- opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł
Miejsce złożenia dokumentów Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia sprawy Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 35 § 1, § 3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.)
Tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.)
Uwagi Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może nastąpić po łącznym spełnieniu warunków:

- postępowanie w sprawie prowadzone jest w tym samym stanie prawnym i faktycznym

- uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich stron postępowania

-  zmiany nie przekraczają sprawy pierwotnej, zmiana decyzji mieści się w zakresie analizy urbanistycznej przeprowadzonej na potrzeby pierwotnego rozstrzygnięcia, postępowanie nie wymaga ponowienia uzgodnień z innymi organami

W przypadku braku spełnienia jednej z przesłanek, należy złożyć nowy wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Powiadom znajomego