W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Komórka realizująca Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Rodzaj sprawy Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
Wymagane
dokumenty
1. Stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,  szczególnie oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej 
2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
3. Protokół przyjęcia granic nieruchomości
4. Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 u.g.n.
5. Projekty podziału nieruchomości
6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej
7. Rzuty kondygnacji - oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w   przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem
8. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeśli podział dokonywany jest w oparciu o warunki w niej zawarte
9. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalające na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
Opłaty opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie:
- 7 dni od daty otrzymania postanowienia,
- 14 dni od daty otrzymania decyzji
Podstawa prawna - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923)
Uwagi Wydanie decyzji odbywa się dwuetapowo:
- w I etapie wydaje się postanowienie o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (nie dotyczy podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami),
- w II etapie wydaje się decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości

Powiadom znajomego