Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna)


Skład osobowy:
a) przewodniczący - Jarosław Kopeć,
b) członkowie:
- Maciej Basiński,
- Grzegorz Kaczmarek,
- Waldemar Kwiatkowski.


Zakres działania Komisji obejmuje:
1) opiniowanie projektów uchwał w sprawach Statutu Miasta Inowrocławia
i statutów jednostek pomocniczych;
2) opiniowanie projektów uchwał w sprawach nadawania nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
3) występowanie do Rady Miejskiej Inowrocławia z wnioskami w  ww. sprawach.

metryczka


Wytworzył: Biuro Rady Miejskiej (29 listopada 2018)
Opublikował: Dorota Trojanowska (29 listopada 2018, 12:18:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461