Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Komórka realizująca

Wydział Oświaty i Sportu

Rodzaj sprawy

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Wymagane dokumenty

1) Wniosek dla nauczyciela przyznanie stypendium na kształcenie.

2) Załączniki do wniosku - aktualne zaświadczenie z uczelni, które potwierdza  kontynuowanie nauki na określonym kierunku i kwotę opłaty za czesne, a w przypadku uiszczenia tej opłaty – potwierdzenie tej opłaty.

Dokumenty do pobrania

wniosek na dofinansowanie kształcenia - formularz do BIP.docx (33kB) word

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Inowrocławia
ul. Roosevelta 33, 88 – 100 Inowrocław

Wydział Oświaty i Sportu
(I piętro, pok. 21)

Poniedziałek - Piątek - 7.30 - 15.30

szczegółowe informacje:
tel./fax 52 3555-258
e-mail: mdabrowska@inowroclaw.plW 2019 r. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia nauczyciel szkoły lub przedszkola prowadzonego przez Miasto Inowrocław składa w terminie do 10 kwietnia (semestr letni) i 10 listopada (semestr zimowy)

Czas załatwienia sprawy

Wnioski złożone przez nauczycieli rozpatruje i przyznaje dofinansowanie komisja w skład, której wchodzi Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu, jako przewodniczący oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych działających w placówkach.

Wnioski spełniające wymogi komisja rozpatruje odpowiednio do 25 kwietnia 2019 r. (semestr letni) i 25 listopada 2019 r. (semestr zimowy)
   


Tryb odwoławczy ------------

Podstawa prawna

1)    Art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).
2)    Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
3)    Zarządzenie nr 66/2019 Prezydenta  Miasta  Inowrocławia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 r. zasad dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie dla nauczycieli  szkół i przedszkoli prowadzonych przez  Miasto Inowrocław.Uwagi

Dofinansowanie przyznaje się nauczycielowi skierowanemu przez dyrektora szkoły lub przedszkola na kształcenie w uczelni w formach i specjalnościach określonych w § 4 i 5 uchwały Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności
Dofinansowaniu w 2019 r. podlegają specjalności - zgodne z określonymi przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych - potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie to:
1) kursy  kwalifikacyjne;
2) studia licencjackie  dające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu;
3) studia magisterskie;
4) studia podyplomowe.

Dofinansowanie przyznawane jest do opłaty za kształcenie (czesne) pobieranej przez uczelnię.
Dofinansowanie przyznaje się,  zgodnie z § 3 ww. uchwały, do 50% kosztów opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie (jest to dofinansowanie do czesnego, nie przysługuje dofinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia).

Przyznane dofinansowanie przekazywane jest na wskazane we wniosku konto uczelni. W przypadku, gdy wnioskodawca dokonał opłaty za studia przed terminem rozpatrzenia wniosku, dofinansowanie może być zrefundowane na wskazane we wniosku konto osobiste, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia potwierdzenia dokonanej wpłaty w postaci wyciągu z rachunku bankowego
 
Przyznanie dofinansowania podlega zwrotowi w przypadku:

- powtarzania semestru lub roku studiów,
- przerwania studiów przed ich ukończeniem,
- rozwiązania umowy o pracę na prośbę lub z winy nauczyciela w ciągu 2 lat od chwili ukończenia dofinansowanego przez Miasto Inowrocław kierunku studiów.

Wytworzył: Piotr Szefler (15 lipca 2014)
Opublikował: Piotr Szefler (15 lipca 2014, 09:08:54)

Ostatnia zmiana: Mateusz Kurtysiak (27 lutego 2019, 14:44:04)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4637

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij