Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Komórka
realizująca

Wydział Oświaty i Sportu
Rodzaj sprawy
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli


Wymagane
dokumenty

1) Wniosek dla nauczyciela przyznanie stypendium na kształcenie.

2) Załączniki do wniosku - aktualne zaświadczenie z uczelni lub zakładu kształcenia, które potwierdza  kontynuowanie nauki na określonym kierunku i kwotę opłaty za czesne, a w przypadku uiszczenia tej opłaty – potwierdzenie tej opłaty.

Dokumenty do
pobrania
Wniosek o przyznanie stypendium na kształcenie (59kB) word
Opłaty
Nie pobiera się opłat
Miejsce złożenia
dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia
ul. Roosevelta 33, 88 – 100 Inowrocław

Wydział Oświaty i Sportu
(I piętro, pok. 21)

Poniedziałek - Piątek - 7.30 - 15.30

szczegółowe informacje:
tel./fax 52 3555-258
e-mail: mdabrowska@inowroclaw.plW 2018 r. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia nauczyciel szkoły lub przedszkola prowadzonego przez Miasto Inowrocław składa w terminie do 31 marca (semestr letni) i 31 października (semestr zimowy)
Czas załatwienia
sprawy
Wnioski złożone przez nauczycieli rozpatruje i przyznaje dofinansowanie komisja w skład, której wchodzi Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu, jako przewodniczący oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych działających w placówkach.

Wnioski spełniające wymogi komisja rozpatruje odpowiednio do 15 kwietnia 2018 r. (semestr letni) i 15 listopada 2018 r. (semestr zimowy)
   

W sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od nauczyciela składającego wniosek, wynikających w szczególności z innych terminów semestrów, dofinansowanie może być przyznane  na wniosek złożony w innych terminach.
Tryb odwoławczy
------------
Podstawa prawna
1) Art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 i 2203).

2) Uchwała nr XXXVII/437/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie ustalenia na 2018 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

3) Zarządzenie nr 45/2018 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 r. zasad dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Inowrocław.
Uwagi
Dofinansowanie przyznaje się nauczycielowi skierowanemu przez dyrektora szkoły lub przedszkola na kształcenie w szkole wyższej lub zakładzie kształcenia nauczycieli w formach i specjalnościach określonych w § 4 i 5 uchwały nr XXXVII/427/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Dofinansowaniu w 2018 r. podlegają specjalności - zgodne z określonymi przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych - potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie to:
1) kursy doskonalące i kwalifikacyjne;
2) studia licencjackie  dające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu;
3) studia magisterskie;
4) studia podyplomowe.

Dofinansowanie przyznawane jest do opłaty za kształcenie (czesne) pobieranej przez szkołę lub zakład kształcenia nauczycieli.

Dofinansowanie przyznaje się,  zgodnie z § 3 ww. uchwały, do 50% kosztów opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (jest to dofinansowanie do czesnego, nie przysługuje dofinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia).

Przyznane dofinansowanie przekazywane jest na wskazane we wniosku konto szkoły wyższej lub zakładu kształcenia nauczycieli. W przypadku, gdy wnioskodawca dokonał opłaty za studia przed terminem rozpatrzenia wniosku, dofinansowanie może być zrefundowane na wskazane we wniosku konto osobiste, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia potwierdzenia dokonanej wpłaty.
 
Przyznanie dofinansowania podlega zwrotowi w przypadku:
  • powtarzania semestru lub roku studiów,
  • przerwania studiów przed ich ukończeniem,
  • rozwiązania umowy o pracę na prośbę lub z winy nauczyciela w ciągu 2 lat od chwili ukończenia dofinansowanego przez Miasto Inowrocław kierunku studiów.


Wytworzył: Piotr Szefler (15 lipca 2014)
Opublikował: Piotr Szefler (15 lipca 2014, 09:08:54)

Ostatnia zmiana: Karolina Drzewiecka (20 sierpnia 2018, 14:48:37)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4388

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij