Zezwolenie na lokalizację zjazdu/przebudowę istniejącego zjazduRodzaj sprawy
ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU/PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU
Wymagane dokumenty
Wniosek winien zawierać oznaczenie wnioskodawcy (właściciela lub pełnomocnika), określenie lokalizacji (ulicy), oznaczenie nieruchomości (nr działki) i jej przeznaczenie.
Do wniosku należy dołączyć:
1) projekt zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi, o ile budowa lub przebudowa zjazdu jest związana ze zmianą zagospodarowania działki – 2 egzemplarze,
lub
2) plan sytuacyjny obiektu istniejącego na działce przyległej do pasa drogowego z zaznaczoną lokalizacją zjazdu – 2 egzemplarze,
4) pełnomocnictwo właściciela nieruchomości, o ile nie jest on jednostką składającą       wniosek.
5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w kwocie 17,00 zł za złożenie dokumentu                 stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,     
6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 82,00 zł za udzielone zezwolenie
na         lokalizację/przebudowę zjazdu – nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego.


Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3,
ul. Prezydenta F. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.

Opłaty
Za wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd pobiera się opłatę skarbową zgodnie z Ustawą
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1827 ze zm.).
Opłata wynosi:
1) za wydanie zezwolenia – 82zł (zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym),
2) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpis – 17 zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą  jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia w Banku PKO BP 84102014620000710203130143
lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.
Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Termin i sposób załatwienia
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej,
w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna
Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) Rozporządzenie Rady Ministrów z 1.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264); Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1827 ze zm.).
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Inne informacje
Decyzja na lokalizację  lub przebudowę zjazdu nie jest jednoznaczna z zezwoleniem
na wykonanie zjazdu. Przed przystąpieniem do robót  należy, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), wystąpić do tut. Urzędu z odrębnym wnioskiem na zajęcie pasa drogowego. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarządca drogi orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Załączniki
wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu przebudowę (32kB) word
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (18kB) word

Wytworzył: Dorota Bartoszak (25 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (25 czerwca 2014, 09:46:50)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (28 maja 2018, 11:32:20)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1119

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij