Obiekty budowlane handlowo - usługowe w pasie drogowym (rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na lokalizację oraz zajęcie pasa drogowego w celu usytuowania kiosku, pawilonu handlowego, ogródka gastronomicznego, itp.)Rodzaj sprawy Obiekty budowlane handlowo - usługowe w pasie drogowym (rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na lokalizację oraz zajęcie pasa drogowego w celu usytuowania kiosku, pawilonu handlowego, ogródka gastronomicznego, itp.)
Wymagane
dokumenty
We wniosku określa się imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o lokalizację obiektu lub zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia, powierzchnię, termin zajęcia. Do wniosku dołącza się plan sytuacyjny pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500 z oznaczeniem lokalizacji lub miejsca zajęcia pasa drogowego. W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje właściciel obiektu, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo ( pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł).
Dokumenty do
pobrania
wniosek zajęcie pasa drogowego- obiekt budowlany (31kB) word
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (18kB) word
Opłaty


Drogi kategorii gminnej: 0,20 zł za 1 m² powierzchni zajętego terenu za każdy dzień.

Drogi wewnętrzne: 0,10 zł netto za 1 m² powierzchni zajętego terenu za każdy dzień.

Miejsce złożenia
dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3,
ul. Prezydenta F. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.
Czas załatwienia
sprawy
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Wydanie zezwolenia bądź odmowa jego wydania następuje
w drodze decyzji administracyjnej (drogi kategorii gminnej).

Tryb odwoławczy Drogi kategorii gminnej: w sprawie przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Drogi wewnętrzne: sprawy mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo i miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Miasta.

Podstawa prawna Drogi kategorii gminnej: art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4, ust. 3, ust. 4, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1264); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257); podstawą naliczenia opłaty jest Uchwała nr XXIII/287/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r. Nr 24, poz. 170  tekst jednolity z późn. zm.)

Uwagi Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej bez zezwolenia zarządcy drogi lub zajęcie
z przekroczeniem terminu bądź powierzchni określonej w zezwoleniu skutkuje wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości 10-krotności należnej opłaty


Wytworzył: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014, 13:50:34)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (28 maja 2018, 11:39:55)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 671

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij