Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Wymagane 
dokumenty
Wypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, dowód osobisty lub paszport. W przypadku zgłoszenia wyjazdu poza granice RP przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.
Zgłoszenia wyjazdu za granicę bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy można dokonać w formie dokumentu elektronicznego umożliwiającego wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. 
W przypadku zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.
Dokumenty do
pobrania
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP (190kB) pdf
Pełnomocnictwo (38kB) word
Opłaty
Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł 
Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty
Miejsce złożenia
dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich  p.13
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Podstawa 
prawna
-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego          (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r.             poz. 1000, ze zm.)
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411, ze zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
- ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, ze zm.)

Uwagi
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę. Zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.) wydanie zaświadczenia na  wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (1 marca 2015)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (1 marca 2015, 19:51:43)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (28 maja 2020, 10:03:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1322