Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wymagane 
dokumenty
Wniosek wraz z dokumentami wg załącznika
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o wydanie zezwolenia (33kB) word
Opłaty
Brak opłaty za wniosek
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Do 30 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia
Podstawa 
prawna
-ustawa z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), 
-Uchwała Nr XLI/478/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pom. z 2018 r., poz. 3112),
- Uchwała Nr XLI/479/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Inowrocławia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pom. z  2018 r., poz. 3113).
Uwagi
Przedsiębiorca składa osobne wnioski na każdy rodzaj zezwolenia. 
Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na sprzedaż alkoholu zobowiązany jest do wniesienia opłaty za jego korzystanie, przed wydaniem zezwolenia.
Od dnia 1 stycznia 2017 r. opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnosić na nowe konto bankowe: 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275 prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014, 11:54:06)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (13 stycznia 2020, 13:37:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4345