Komisja Strategii i Promocji Miasta

Skład osobowy:
Waldemar Wąśniewski - przewodniczący

członkowie:
Rafał Lewandowski
Henryk Procek
Jerzy Stachowiak

Zakres obowiązków:
- opiniowanie programów gospodarczych, w tym strategii rozwoju Miasta i wieloletnich planów inwestycyjnych,
- opiniowanie projektów uchwał dot.:
- przekształceń własnościowych miejskich jednostek organizacyjnych,
w tym tworzenie, reorganizacja i likwidacja tych jednostek,
- działalności spółek z udziałem Miasta,
- z zakresu gospodarki komunalnej,
- lokalnego transportu zbiorowego
- wyrażanie opinii dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
- inicjowanie działań na rzecz promocji Miasta.

metryczka


Wytworzył: Ewa Dzikowska (16 grudnia 2010)
Opublikował: Ewa Dzikowska (16 grudnia 2010, 13:57:21)
Podmiot udostępniający: Miasto Inowrocław

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1929