Projekt "Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności w al. 800-lecia Inowrocławia wraz z budową ścieżek rowerowych w Inowrocławiu"


Miasto Inowrocław informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. podpisało z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności w Al. 800-lecia Inowrocławia wraz z budową ścieżek rowerowych w Inowrocławiu” z działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


Wartość całkowita: 2 243 164,93 zł, w tym koszty kwalifikowane: 2 199 727,79 zł
Wkład własny: 1 775 614,67
Dofinansowanie: 467 550,26 zł


W ramach projektu zrealizowano przebudowę al. 800-lecia Inowrocławia oraz ścieżki rowerowe pomiędzy ul. Ludwika Błażka, ul. Jana Molla, al. Niepodległości i al. 800-lecia Inowrocławia wraz ze ścieżką wokół „Kauli”.Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich (22 marca 2016)
Opublikował: Anna Rozesłaniec (22 marca 2016, 14:55:51)

Ostatnia zmiana: Anna Rozesłaniec (15 stycznia 2020, 08:32:26)
Zmieniono: przeniesienie do nowej zakładki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 592