Projekty aktów normatywnych pod obrady XXIV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020 (1464kB) pdf
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033. (8192kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Inowrocławia” (1946kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. (482kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia (1809kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2021 dla Miasta Inowrocławia za 2019 r. (607kB) pdf
Projekt uchwaływ sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2019 r. (982kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miechowickiej, Poznańskiej, Jana Kochanowskiego i al. Niepodległości (883kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rotmistrza Witolda Pileckiego i Orłowskiej oraz granicy administracyjnej miasta (704kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Marulewskiej i Długiej oraz granicy administracyjnej miasta (855kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Inowrocław przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji wyznaczenia obszaru i granic aglomerac (200kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Naczelnik Biura Rady Miejskiej (21 maja 2020)
Opublikował: Agnieszka Bardzińska (21 maja 2020, 07:49:33)
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103