Strona główna  >  Zarządzenia

Zarządzenia


Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 73) starsze zarządzenia »Zarządzenie nr 73/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 24 marca 2017


w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Inowrocławia”

Zarządzenie nr 72/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 24 marca 2017


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Zarządzenie nr 71/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 23 marca 2017


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Inowrocławia wyznaczonych na dzień 11 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 70/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 22 marca 2017


w sprawie przyznania na 2017 r. stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Inowrocławia

Zarządzenie nr 69/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 21 marca 2017


w sprawie sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod usługi uzdrowiskowe, położonych w Inowrocławiu przy ul. Macieja Wierzbińskiego 50A

Zarządzenie nr 68/2017 Prezydent Miasta Inowrocławia z dnia 21 marca 2017


w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Inowrocław, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

Zarządzenie nr 67/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 21 marca 2017


w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie remontu 12 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia

Zarządzenie nr 66/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 17 marca 2017


w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Zarządzenie nr 65/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 16 marca 2017


w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Inowrocławia

Zarządzenie nr 64/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 16 marca 2017


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2016 r. oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury

Zarządzenie nr 63/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 15 marca 2017


w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usług, napraw i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia

Zarządzenie nr 62/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 13 marca 2017


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego pozostającego we władaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w obszarze administrowanym przez Miasto Inowrocław oraz części urządzeń pozostających własnością Miasta, w terminie od 01.04.2017 r. do 30.06.2018 r.

Zarządzenie nr 61/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 9 marca 2017


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XLIV/607/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

Zarządzenie nr 60/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 8 marca 2017


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 13 i ul. Małej Rybnickiej 8

Zarządzenie nr 59/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 7 marca 2017


w sprawie określania zasad udostępniania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz gruntów zaplanowanych pod budowę dróg Gminy Miasto Inowrocław

Zarządzenie nr 57/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 6 marca 2017


w sprawie uzupełnienia w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki

Zarządzenie nr 56/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 6 marca 2017


w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania, obsługi i zawarcia umów, o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych, na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych

Zarządzenie nr 55/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 3 marca 2017


w sprawie powołania komisji do realizacji zadań wynikających z zasad i trybu gospodarowania w Urzędzie Miasta Inowrocławia zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, nabytymi w drodze sprzedaży lub darowizny

Zarządzenie nr 58/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 2 marca 2017


w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków oraz propozycji w zakresie wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków na rzecz Miasta Inowrocławia

Zarządzenie nr 54/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 2 marca 2017


w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów art.138o ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia Urzędu Miasta Inowrocławia oraz Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 73) starsze zarządzenia »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij