Uchwała nr XXII/234/2020Rady Miejskiej Inowrocławiaz dnia 30 marca 2020w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXII/234/2020
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 30 marca 2020


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowan (225kB) pdf

metryczka


Opublikował: Adriana Leszczyńska (31 marca 2020, 14:26:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159