Uchwała nr XXXVI/429/2017RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIAz dnia 18 grudnia 2017w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Uchwała nr XXXVI/429/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 18 grudnia 2017


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
UCHWAŁA NR XXXVI/429/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 18 grudnia 2017 r. (184kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maria Legwińska (20 grudnia 2017, 11:36:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196