2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 26-11-2020
Okres obowiązywania umowy od: 26-11-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 23.603,70 zł
Podmiot umowy: TENIR SERWIS SP. Z O. O., al. Mrszałka Józefa Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
Przedmiot umowy:

Zakup 5 kontenerów KP-7 siatkowych w kolorze brązowym.

Uwagi: