2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 18-08-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-08-2023
Wartość umowy brutto: 65.000,00 zł
Podmiot umowy: Marek Michałowski FHU NATURA, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz
Przedmiot umowy:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych gromadzonych w inowrocławskich aptekach

Uwagi: