2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 02-06-2020
Okres obowiązywania umowy od: 02-06-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-10-2020
Wartość umowy brutto: 28.620,00 zł
Podmiot umowy: Piotr Kamiński Pielęgnacja Drzew, Os. Sikorskiego 9d/4, 44-240 Żory
Przedmiot umowy:

Aktualizacja Ekspertyzy Dendrologicznej 27 szt. drzew oraz grupy żywotników zachodnich, będących pomnikami przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Inowrocławia

Uwagi: