2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 23-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 23-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 39.000,00 zł
Podmiot umowy: Miejski Klub Sportowy ul. Wierzbińskiego 2 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Rozpowszechnienie i propagowanie na terenie miasta Inowrocławia wśród dzieci i młodzieży lekkiej atletyki poprzez szeroko pojęty system szkoleniowy/treningi, obóz sportowy, zawody/

Uwagi: