2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 09-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-09-2020
Wartość umowy brutto: 2.000,00 zł
Podmiot umowy: Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Krzymińskiego 4a 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla młodzieży oraz osób starszych z terenu Inowrocławia i powiatu w ramach inowrocławskiego krzewienia szermierki historycznej

Uwagi: