2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 01-04-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-04-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 4.000,00 zł
Podmiot umowy: Stowarzyszenie Noteć 2020, ul. Harcerstwa Polskiego 13/10 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Popularyzacja koszykówki wśród mieszkańców Miasta Inowrocławia przez szkolenie młodzieży

Uwagi: