2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 12-03-2020
Okres obowiązywania umowy od: 12-03-2020
Okres obowiązywania umowy do: 12-03-2021
Wartość umowy brutto: 910.000,00 zł
Podmiot umowy: PUH OMEGA Paweł Zieliński, Miechowice 3, 88-101 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia

Uwagi: Wartość umowy w wysokości 910.000,00 zł to maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego. Wartość oferty wynosi: 266.507,00 zł ( netto bez narzutów i bez VAT).