2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 14-01-2020
Okres obowiązywania umowy od: 14-01-2020
Okres obowiązywania umowy do: 25-01-2020
Wartość umowy brutto: 400,00 zł
Podmiot umowy: osoba fizyczna
Przedmiot umowy:

przygotowanie i wygłoszenie wykładu pt.: „Odwrócenie ról w rodzinie i jego konsekwencje'

Uwagi: