2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 12-12-2019
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 17.060,45 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Dostarczanie do Urzędu Miasta Inowrocławia środków czystości

Uwagi: