2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 03-01-2020
Okres obowiązywania umowy od: 03-01-2020
Okres obowiązywania umowy do: 03-01-2022
Wartość umowy brutto: 1.152,51 zł
Podmiot umowy: Polkomtel sp. z o.o. w Warszawie
Przedmiot umowy:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Uwagi: